måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

IBM patentmästare 2008 – smolk i bägaren

Publicerad: 15 januari 2009, 09:32

IBM är det första företag som kommit upp över 4000 patent om året. Men det finns bekymmer.


IBM registrerade 4186 amerikanska patent under 2008, vilket innebär att det är det första företaget någonsin som registrerat fler än 4000 patent på ett år. Det är över 600 fler än tvåan på listan. Antalet överstiger Microsofts, Hewlett-Packards, Oracles, Apples, EMC:s, Accentures och Googles patent, tillsammans.

Men IBM uttrycker en oro över patent som håller låg kvalitet eller har osäkra vetenskapliga eller tekniska grunder och har planer på att göra något åt saken.

Här är patentmästarnas tio-i-topp 2008

1. IBM: 4186
2. Samsung: 3515
3. Canon: 2114
4. Microsoft: 2030
5. Intel: 1776
6. Matsushita: 1745
7. Toshiba: 1609
8. Fujitsu: 1494
9. Sony: 1485
10. HP: 1424

För många patent? Öppenhet behövs!

Man planerar också att öka antalet tekniska innovationer som publiceras årligen med 50 %, till mer än 3000, istället för att patentskydda dem. Detta kommer att göra innovationerna fritt tillgängliga även för andra. Man anser att det strategiska användandet av intellektuell egendom ska bygga på en balans mellan ägandeskap och öppen innovation. Målet är att uppmuntra innovation på samma sätt som offentliga investeringar i stora infrastrukturprojekt används för att hjälpa den globala ekonomin. Publicering förbättrar också patentkvaliteten eftersom man på så sätt kan minska mängden patentansökningar.

Kris för patentkvalitet

Den rådande krisen inom patentkvalitet är ett hinder för uppfinnare, entreprenörer och företag av alla storlekar. IBM:s forskare kommer att ingå i ett projekt som ska utveckla ett patentkvalitetsindex, för att lösa problemen med patent, som håller låg kvalitet eller har osäkra vetenskapliga eller tekniska grunder (jämför virvlat vatten och evighetsmaskiner). Denna typ av patent har ökat på senare år vilket skapat osäkerhet kring rättighetsfrågor och resulterat i ett ökat antal spekulationer och rättstvister.

Objektivt kvalitetsindex

Kvaliteten ska ökas genom att tillämpa statistik och dataanalys, och på så sätt skapa ett index som kan hjälpa patentsökare och utredare att objektivt utvärdera och bedöma kvaliteten hos sökta eller existerande patent. Målet med detta initiativ är att förbättra patentsystemet genom att identifiera och etablera empiriska och objektiva ramar som är direkt kopplade till faktorer som tydlighet i anspråk och kvalitet på tidigare publiceringar. Detta kommer att hjälpa uppfinnare att göra ansökningarna på ett bättre sätt och hjälpa utredarna att fatta snabbare och bättre beslut, så att patenten får större relevans. Det behövs en empirisk måttstock, eftersom det tidigare bara har funnits subjektiva bedömningar.

IBM tror att företagets initiativ för forskning och ökad patentkvalitet ska uppmuntra fortsatta investeringar i forskning och utveckling och samtidigt minska juridiskt käbbel som hindrar friheten för innovatörer världen över.

Jörgen Städje

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev