tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Industrin måste visa vägen för att göra mer med mindre

Publicerad: 4 juli 2019, 08:00

DEBATT ALMEDALEN. Om Sverige ska uppfylla de nationella miljömålen och bidra till FNs globala hållbarhetsmål om hållbar konsumtion och produktion måste fler aktörer bidra mer aktivt till den hållbara utvecklingen och övergången till cirkulära flöden. Det är hög tid att industrier och branscher går samman för att gemensamt driva utvecklingen. Genom Circular Initiative har vi startat detta samarbete och uppmanar fler företag att ansluta, skriver företrädare för Stena Recycling, ABB Sverige, Combitech och Electrolux.


2016 genererades, inklusive gruvavfall, omkring 142 miljoner ton avfall i Sverige och mängderna ser inte ut att minska, snarare tvärtom. Avfallsvolymerna måste minska avsevärt, vi måste bli bättre på att hushålla med tillgängliga resurser och ta tillvara på det avfall som uppstår. Att förebygga uppkomsten av avfall genom smarta val redan i designprocessen och att hitta industriella kopplingar där en industris avfall blir värdefulla resurser för en annan är också viktiga fokusområden. Liksom att öka andelen återvunnet material i nya produkter. Idag återvinns enbart omkring en fjärdedel av behandlat avfall. Det är för lite och alla parter i samhället, inte minst tillverkningsindustrin, måste bidra till en ökning.

Naturvårdsverket konstaterade i årets utvärdering av Sveriges miljömål att samhällets samlade insatser inte räcker för att nå de nationella miljömålen till 2020. Att drastiskt minska mängden avfall och bättre ta hand om det avfall som uppstår är en av vår tids stora frågor och en avgörande del av miljöarbetet. En omställning till cirkulära flöden i industrin är nödvändig för att Sverige ska nå de nationella miljömålen och bidra till de globala klimatmålen. Men också för en långsiktigt hållbar produktion och konsumtion. Sverige har alla förutsättningar att bli en föregångare inom området. Här finns bland annat väl utvecklad avfallshantering samt innovativa och ambitiösa företag som förstår vikten av cirkulära flöden.

Med detta som utgångspunkt har vi och bolagen vi representerar bestämt oss för att samarbeta i frågan och inleder med att arrangera forumet Circular Initiative. Med hjälp av innovation, kunskapsutbyte och hållbara affärsstrategier kan vi skapa förutsättningar för cirkulära flöden som ökar välstånd och minskar klimatpåverkan. Och fler svenska företag bör ansluta. Enligt en rapport från Återvinningsindustrierna förlorar Sverige minst 42 miljarder kronor varje år på grund av ineffektiv materialanvändning. Idag är företag i stor utsträckning beroende av jungfruligt råmaterial eftersom alltför små mängder återvinns och kvaliteten på det som återvinns inte alltid kan jämföras med primära råvaror. Bara genom att fortsätta efterfråga återvunnet material skapar vi de marknadsförutsättningar som krävs.

Att återvinna produkter och material till hög kvalitet måste med andra ord bli viktigare för alla, för såväl miljön, näringsliv som konsumenter.

Hållbar produktion och konsumtion kräver ett cirkulärt flöde där produkter och material återvinns och får nytt liv. Alla, från styrande regering och tillverkare till konsument och återvinningsindustrin måste bidra. En omställning till cirkulär ekonomi och flöden kräver en tydlighet i styrmedel och regelverk men också förändringar hos de tillverkande företagen. Vi tycker exempelvis att den av regeringen tillsatta delegationen för cirkulär ekonomi är ett bra initiativ, men vi måste också ändra synen på avfall och se det som en värdefull resurs. Arbetet går för sakta och vi måste verka från olika håll och med ökad kraft för att se bättre resultat, snabbare.

Vi är övertygade om att industrin måste ta ett större ansvar i frågan och själv visa vägen.
För oss är det självklart att ta ansvar för det avfall våra verksamheter genererar och att bidra till att öka andelen återvunnet material i Sverige. De produkter vi sätter på marknaden idag måste anpassas så att de kan vara råvara i våra processer imorgon. Vi har i nuläget inte alla svaren på hur det ska gå till, men vi vet att vi måste börja någonstans och vi uppmanar fler svenska företag att, tillsammans med oss, engagera sig i Circular Initiative.

Kristofer Sundsgård,
vd, Stena Recycling
Johan Söderström,
vd, ABB Sverige
Hans Torin,
vd, Combitech
Jan Brockmann,
Chief Operations Officer, Electrolux

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev