Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Infrarödkamera ser gas

Publicerad: 1 december 2008, 11:40

Ny FLIR-kamera med kyld detektor ser gaser


FLIR GasFindIR HSX är det komplicerade namnet på en ny liten goding från Flir AB, det svenska företaget som förser hela världen med värmekameror. Den här gången är det den petrokemiska industrin som fått ett nytt verktyg. Läckor och utströmmade gas i till exempel raffinaderier är inte bara en ekonomisk förlust, de kan vara farliga för människan och en miljörisk och det kan till och med vara farligt att gå närheten av rörledningen för att försöka hitta läckan på traditionellt sätt. Mycket små läckor som kanske inte skulle ha upptäckts på annat sätt, är lätta att se med HSX.

Två typiska gasutsläpp som är helt omöjliga att se med ögat, särskilt på långt håll, men som framträder tydligt med GasFindIR. Eftersom de svartvita bilderna var svårtolkade har undertecknad falskfärgat dem själv.

Inte nog med att undersökningen blir säkrare och mera precis, det går att undersöka flera hundra komponenter under ett arbetspass. Eller också kan man åka bil längs en pipeline och se läckor i farten.

Att se gas

Vad skiljer HSX från värmekameror? Vad är det för speciellt med att kunna se utströmmande gas, som man inte kan göra med en ”vanlig” värmekamera? Naturligtvis kan man inte se någon som helst gas om den har exakt samma temperatur som omgivningen, men det är sällan fallet. Nej, vad som gör HSX så speciell är att den har ett filter som begränsar bandbredden till ett smalt fönster mellan 3,2 – 3,4 µm, det som kallas den infraröda mellanfrekvensen. Arrayen kan visserligen se 2 – 5 µm men är ”nedstrypt” med ett smalbandigt filter, eftersom de organiska gaser som den petrokemiska industrin är intresserade av, sk VOC (Volatile Organic Compound) har ett absorptionsband just där. Det är alltså inte så mycket fråga om att se olika temperaturer, som att se absorption i ett smalt våglängdsband. Vattenånga absorberar också inom detta band och kan inverka störande, eller också kan det vara en fördel, beroende på tillämpning.

Kryogenisk array

2,4 kilo är ganska mycket för en bärbar kamera, särskilt när man betänker att Flirs andra produkter ligger på ett par hundra gram. HSX har emellertid en kyld array för att man ska få upp känsligheten. Den 320x 240 pixel stora arrayen i InSb är kyld till 70 kelvin med en inbyggd absorptionskylapparat kallad Micro Stirling Cooler, som arbetar med helium. Den väger en del.

Här läcker naturgas ur en ventil. Man ser tydligt gasridån den åstadkommer, uppåt.

Utan minneskort

Det kan verka underligt att Flir säljer en kamera utan möjlighet att lagra bilderna på minneskort eller dylikt, men gas som läcker ut är något som rör sig och är tämligen meningslöst att försöka upptäcka på en stillbild. Istället förutsätts man hitta gasläckan på den rörliga bilden i den högkvalitativa sökaren och när man hittat den så spelar man in videon på en vanlig bärbar inspelningsbar DVD-spelare. För att man ska kunna se snabbt utströmmande gas krävs hög bildfrekvens och det är här HSX verkligen bländar: 30 bilder per sekund. Som resultat levererar kameran ut helt vanlig standard-video, som kan betraktas på en vanlig TV om man så önskar. Eller i Windows Media Player. Avancerade värmekameror med denna bildfrekvens är belagda med exportrestriktioner, varför det kan bli en viss pappersexercis om kameran ska exporteras till tredje land.

Den blå röken är propangas som läcker ut ur en ventil under fyllning

I en studie kom Amerikanska petroleuminstitutet fram till att 84 procent av läckorna i industrin kom från mindre än 1 procent av utrustningen. Det betyder att företagen ägnar mesta tiden åt att felsöka de 99 procent av utrustningen som inte läcker. Med standardoptik kan HSX hitta små läckor på upp till 10 meters håll. Kameror med teleobjektiv har använts från helikopter till att läckor på pråmar, lagringstankar och pipeliner.

Varsågod, den kemiska industrin har fått en ny trollstav!

Snabbdata om GasFindIR HSX

Handhållen värmekamera speciellt avsedd för läcksökning
Termisk upplösning: 35 mK
Bildfrekvens: 25 Hz (PAL), 30 Hz (NTSC)
Detektor: Kyld array i InSb
Spektralt område: 3,2 – 3,4 µm
Synliga gaser: Bensen, butan, etan, etanol, etylbensen, etylen, heptan, hexan, isopren, koloxid, MEK, metan, metanol, MIBK, oktan, pentan, 1-penten, propan, propylen, toluen vattenånga och xylen
Arrayens upplösning: 320 x 240 pixel
Sökarens upplösning: 800 x 600 pixel
Vikt: 2,38 kilo

Läs mer på www.flirthermography.com/sweden2/cameras/camera/1101

Jörgen Städje

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev