Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Måndag21.09.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Klimat

”Infrastrukturplaneringen: Gör om, gör rätt!”

Publicerad: 3 Mars 2016, 06:32

DEBATT Regeringen måste ta klimatmålen på allvar, skriver Jakob Lagercrantz, projektledare på 2030-sekretariatet, och Mattias Goldmann, vd på tankesmedjan Fores.


Underlaget för Sveriges långsiktiga transportpolitik har precis remissbehandlats. Du är förlåten om du inte märkt det, för inte många tillfrågades om att lämna synpunkter. Regeringen missade en viktig möjlighet att få in nya tankar och idéer och att skapa engagemang i infrastrukturfrågorna.

Värre är att man också missade – andra får avgöra om det var avsiktligt – att ge det avgörande klimatunderlaget till de som trots allt tillfrågades om sina åsikter. Det kom först den 24 februari, långt efter att övriga delar skickats ut och efter att flertalet organisationer internbehandlat sina remissvar. Därmed har inte remissinstanserna kunnat ta hänsyn till det förslag som lever upp till Sveriges klimatmål.

Det huvudförslag som nu behandlas är ett försök att styra framåt med hjälp av backspegeln. Prognoserna pekar på en fortsatt snabb ökning av biltrafiken, 25 procent 2010-2030 och ytterligare 18 procent 2030-2050. En sådan utveckling skulle innebära att Sverige missar målen om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 och nettonollutsläpp år 2045.

Det finns förvisso ljuspunkter. I avsnitt 6.3.3 anges hur Sverige kostnadseffektivt och med stora samhällsnyttor kan nå en fossiloberoende fordonsflotta. Men dessa slutsatser används inte för att formulera ett förslag för framtiden. Därför att “prognosmodellerna inte med tillräcklig precision klarar att hantera så stora förändringar i både ekonomiska och infrastrukturella förutsättningar”.

Modellernas begränsningar går alltså före verkligheten och före sjupartiöverenskommelsen om en skärpt svensk klimatpolitik.

Också på andra ställen finns glimtar av insikt. Trafikverket anger att ”Den egna bilen behöver få en minskad roll som transportmedel, och tillgängligheten behöver i större utsträckning lösas genom effektiv kollektivtrafik och förbättrade möjligheter att gå och cykla”. Det anges också, helt korrekt, att “År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen”.

Därefter nöjer sig Trafikverket med att konstatera att förslagen de lägger inte är i linje med politikens beslutade mål; “Transportsektorn förväntas en svag minskning av utsläppen till 2050, men i alltför låg takt för att klimatmålen ska kunna nås”. Därtill: “transportsystemet bidrar i hög grad till att aktuella miljökvalitetsmål inte nås”.

En så passiv hållning är givetvis inte godtagbar. Infrastrukturminister Anna Johansson (S) bedyrar att Trafikverket fått i uppdrag att leverera förslag som ska uppfylla klimatmålen, men i hennes uppräkning finns 2030-målet inte ens med. Hon tycks också acceptera att Sverige i praktiken inte har fått ta ställning till de underlag som siktar på måluppfyllelse – när samarbetspartnern Miljöpartiet genom Stina Bergström, tillika ledamot i Miljömålsberedningen, önskar förlängd remisstid svarar Johansson med tystnad.

Regeringen måste nu markera att den kommande infrastrukturpropositionen har som övergripande mål att leva upp till av riksdag och regering antagna klimatmål och visioner. En entydig sådan signal lägger grunden för det fortsatta arbetet med åtgärdsplanering, nationell plan och länsplaner, och signalerar till myndighetssfären att de inte kan ha egna prioriteringar som går på tvärs mot vad de folkvalda med bred majoritet står bakom. Om regeringen däremot inte signalerar att man menar allvar med klimatmålen, så skapas ett mycket negativt prejudikat för det fortsatta arbetet.

Upp till bevis, regeringen!

Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet
 Mattias Goldmann, Fores

.

.

.

.

.

Anders Hellberg

Dela artikeln:


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.