lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Ingen tjänar på radikalt högre miljökrav

Publicerad: 23 april 2018, 09:27

MSC försöker hitta en balans mellan miljökrav och möjligheten till fiske.

Foto: Pixabay

DEBATT FISKE. MSC slår tillbaka mot den kritik som riktats mot certifieringen under våren. För att märkningen ska styra mot mer hållbart fiske måste kraven vara möjliga att uppnå för några av dem som fiskar, skriver Minna Epps, programdirektör för MSC i Skandinavien.


Utvecklingen av det industriella fisket under 1900-talet innebar svåra påfrestningar för miljön och många fiskebestånd i våra hav. För att hejda denna utveckling grundades därför Marine Stewardship Council år 1997 för att komma tillrätta med överfiske. Sedan dess har vi arbetat med att främja hållbara fiskemetoder över hela världen och samtidigt genom vår miljömärkning göra det enkelt för konsumenten att bidra till ett levande hav. Och vi har kommit långt.

MSC:s standard är i dag den högst ställda i världen. Certifieringen bidrar till att många yrkesfisken förbättrar sina metoder och att många fiskebestånd nu ökar igen. I dag är 12 procent av den globala fångsten av fisk och skaldjur MSC-certifierad, och bara de senaste fem åren har mängden miljömärkt fisk som säljs i Sverige mer än fördubblats.

MSC:s verksamhet bygger på engagemang från miljöorganisationer och forskare. Kontinuerliga synpunkter från både industrin och ideella organisationer är en förutsättning för att vår märkning ska kunna fortsätta vara effektiv och relevant – det är därför något vi är tacksamma för.

Under våren har MSC mottagit synpunkter från ett flertal miljöorganisationer, som menar att en handfull av drygt 300 fiskar som är MSC-certifierade inte uppfyller tillräckligt höga krav. Samtidigt får vi kritik från fiskeindustrin som anser att kraven är för högt ställda, eftersom även de bäst förvaltade fiskena i världen har svårt att klara vår standard. I dagarna släpps även en tysk dokumentärfilm som ifrågasätter vissa fisken. Mycket av den kritik som inkommit har vi redan vidtagit åtgärder mot i form av indragna certifikat eller införande av nya krav i standarden. Exempelvis blir det inte längre tillåtet för ett fartyg att fånga certifierad och icke-certifierad fisk från samma bestånd under en och samma resa.

MSC balanserar ständigt mellan å ena sidan vilka miljökrav som är önskvärda, och å andra sidan vilka som är realistiska. För att märkningen ska styra mot mer hållbart fiske måste kraven vara möjliga att uppnå för några av dem som fiskar. Att radikalt höja kraven skulle leda till att många fiskar som i dag klarar certifieringen faller ur och att tillgången på miljömärkt fisk sjunker. Det skulle ingen tjäna på – allra minst våra hav.

Ett exempel på detta är det nyligen certifierade fisket av tonfisk i Mexiko. Detta fiske har minskat bifångsterna av marina däggdjur, bland annat delfiner, från över oerhörda 130 000 dödade djur varje år i slutet på 1980-talet till färre än 700 i fjol när de blev certifierade – en minskning med 99 procent. Varje delfin som dödas under fiske är dock givetvis en för mycket. Därför har fisket certifierats för en femårsperiod, med villkoret att antalet ska minska till 0.

Certifieringen ökar MSC:s möjligheter att påverka fisket i fortsatt positiv riktning och att uppmuntra till ytterligare förbättringar – MSC innebär därför både morot och piska. Att i stället införa nolltolerans mot marina bifångster skulle riskera att ödelägga de enorma förbättringar som har gjorts under de senaste årtiondena.

På MSC är vi fast beslutna om att fortsätta vara världsledande när det gäller hållbar användning av våra marina resurser för att stödja livsmedelsförsörjning världen över, i linje med FN:s globala mål. Att välja den blå fisken är fortsatt det bästa sättet att bidra till ett hållbart fiske.

En kravställning som är hård men samtidigt realistisk är det bästa sättet att påverka fiskeindustrin i positiv riktning och att uppnå vårt och miljöorganisationernas gemensamma mål – ett hållbart fiske för levande hav.

Minna Epps, programdirektör för MSC i Skandinavien

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev