Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

”Internationell lagstiftning mot ekocid krävs för hållbart näringsliv”

Publicerad: 10 november 2016, 06:13

DEBATT Sverige skulle kunna ta ett initiativ som på allvar skyddar de globala ekosystemen, skriver Anna Borgeryd från Polarbröd, Polly Higgins från Eradicating Ecocide som är i Sverige i dag för att ta emot Utstickarpriset 2016, samt Pella Larsdotter Thiel från End Ecocide Sverige.


FN:s Romstadga reglerar verksamheten vid Internationella Brottmålsdomstolen i Haag, som åtalar för folkmord, krigsbrott, aggressionsbrott och brott mot mänskligheten. Det är ett av världens viktigaste juridiska dokument.

Då Romstadgan förhandlades i mitten av 1990-talet var livsmiljöförstörelse – ekocid – en del av den. Ekocid ströks i processen utan förklaring.

Det har gått 20 år och det finns så många fler tecken på att den väg vi befinner oss på inte leder dit vi vill.

Livsmiljöförstörelse är i dag ett skrämmande vanligt resultat av ’business as usual’ i den globala ekonomin. Den förstörelse av livsmiljöer vi upplever nu hotar mänsklighetens försörjning, internationell fred och säkerhet, jämlikhet och rättvisa. För att kunna värna mänskliga rättigheter behövs därför en internationell lag mot ekocid.

En ny rapport, Svenska företags syn på hållbarhet och lönsamhet (pdf), visar att det är en myt att företag motsätter sig reglering på miljöområdet. Sjunde AP-fonden och konsultbolaget 2050 har låtit Demoskop fråga mellanstora företag med en omsättning på minst 350 miljoner kronor om deras syn på en tuffare miljölagstiftning. Av 316 svarande aktiebolag anser hela 67 procent att en sådan skulle gynna verksamheten på lång sikt. Nästan vartannat företag, 45 procent, anger att man skulle gynnas även på kort sikt. Slutsatsen som dras i rapporten är att svenska företag ser konkurrensfördelar med att Sverige fortsätter utveckla lagstiftning i en hållbar riktning – ofta redan på kort, men framförallt på lång sikt.

Vilken som helst av de 124 stater som har ratificerat Romstadgan kan föreslå ett tillägg i form av ekocid som ett brott. Kanske var tiden inte mogen för 20 år sedan, men nu ser vi tydligt konsekvenserna av att det är tillåtet att förstöra livsmiljöer.

Att införa internationell lagstiftning mot ekocid är att stoppa möjligheten att hänskjuta stora kostnader för den egna verksamheten till andra; nu levande eller kommande generationer. Det hindrar kortsiktiga aktörer som är villiga att riskera stora skador på livsmiljön att snedvrida konkurrensen på ett farligt och oekonomiskt sätt. Det sätter kloka gränser för vad vi tillåter oss själva att göra när frisk, hälsosam och långsiktigt försörjande natur allt mer visar sig vara det viktigaste att slå vakt om.

Sverige skulle här kunna ta ett initiativ som på allvar skyddar de globala ekosystemen, och samtidigt ger rimliga och långsiktiga ramar som styr det globala näringslivets kreativitet och innovationsförmåga mot en hållbar utveckling.

Anna Borgeryd, ägare och chefsstrateg, Polarbröd
 Polly Higgins, Earth Lawyer, Eradicating Ecocide
 Pella Larsdotter Thiel, End Ecocide Sverige

____________

Läs fler debatter på Aktuell Hållbarhet.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev