måndag20 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

IPCC: Svår balansgång mellan matproduktion och klimathot

Publicerad: 8 augusti 2019, 08:14

Livsmedelsproduktion och övrig markanvändning måste ändras radikalt för att klimatmålen ska nås. Det är budskapet i IPCC:s senaste klimatrapport.


JR

Jon Röhne

jon.rohne@aktuellhallbarhet.se


I dag presenterar FN:s klimatforskningspanel, IPCC, rapporten “Climate Change and Land”. Rapporten redovisar forskningsläget kring hur markanvändning påverkar klimatförändringarna, och hur klimatförändringar påverkar människors möjligheter att leva på det som marken ger. Rapporten tar upp ämnen som avskogning, ökenspridning, hållbar markförvaltning, livsmedelssäkerhet och växthusgasflöden i markekosystem. Enligt IPCC står jordbruk, skogsbruk och annan markanvändning för nära 25 procent av världens totala klimatgasutsläpp.
– Den tydligaste insikten från IPCC-rapporten är att människans markanvändning kräver en svår balansakt. Om vi lyckas hålla balansen kan vi använda marken så att klimatgasutsläppen minskar samtidigt som människan kan leva på det som marken ger. Förlorar vi balansen kommer människans markanvändning att leda till ökade klimatförändringar, minskad livsmedelssäkerhet och andra miljömässiga problem, säger Kelly Levin, klimatexpert på World Resource Institute, till Aktuell Hållbarhet.

Kelly Levin har doktorerat vid Yale University kring hur mark- och skog kan binda koldioxid. Hon säger att den nya IPCC-rapporten visar att de finns många lösningar för att minska utsläppen från den mänskliga markanvändningen. Rapporten beskriver också möjligheterna till att öka lagringen av koldioxid i skog och mark.
– Enligt IPCC-rapporten har skogsplantering och återskogning den största potentialen för att reducera koldioxidhalterna i atmosfären, följt av metoder som förbättrar markkolens lagringsmöjligheter och användning av bioenergi i kombination med lagring, så kallad BECCS.

Ett problem här är enligt Kelly Levin att författarna medger att de flesta uppskattningar om lagring av koldioxid i skog och mark inte tar hänsyn till andra negativa konsekvenser som markbrist, livsmedelsförsörjning eller andra hållbarhetsproblem som kan uppstå.
– Potentialen för de lösningar som beskrivs för att lagra koldioxid i rapporten kan därför i slutändan vara betydligt lägre än vad enskilda modeller antyder.

En annan stor fråga som tas upp i rapporten är hur världens livsmedelsproduktion kan ställas om för att minska sektorns klimatpåverkan. IPCC menar i rapporten att en stor del av den industriella livsmedelsproduktion måste läggas om radikalt för att de satta klimatmålen i Parisavtalet ska kunna nås. I rapporten konstateras också att livsmedelssektorn  ensamt står bakom cirka 75 procent av världens totala avskogning.
– Det viktigaste som rapporten säger om livsmedelsproduktionen är att den måste bli mer effektiv. Vi måste lära oss att producera livsmedel på mindre markytor och med mindre gödningsmedel. I dag ökar livsmedelssektorn sin markanvändning, den trenden måste brytas, säger Timothy D. Searchinger, forskare och expert på hållbar livsmedelsproduktion vid Princeton University.

IPCC:s senste rapport visar tydligt att köttkonsumtion är en av de största drivkrafterna för avskogning i dag. En sak som Timothy D. Searchinger saknar i rapporten är tydligare detaljer kring hur köttproduktionen kan effektiviseras och exakt vad som måste göras för att livsmedelssektorn ska kunna minska sin negativa klimatpåverkan.
– IPCC-rapporten nämner problemen med köttkonsumtion i stort, men den går inte in på detaljer. På WRI har vi nyligen producerat en studie som mer i detalj visar klimateffekterna av produktionen av nötkött. Den studien visar tydligt att det är just produktionen av nötkött som är det allvarligaste problemet när det kommer till klimatutsläpp och markanvändning. Att producera nötkött är definitivt inte ett effektivt sätt att producera livsmedel, säger han.

Inför torsdagens presskonferens i Geneve skriver IPCC självt att den nya rapporten visar att bättre markanvändning är ett viktigt bidrag i kampen mot klimatförändringarna, men att ändrad markanvändning inte är den enda lösningen. Minskade utsläpp måste ske från alla sektorer om världen ska kunna begränsa den globala uppvärmningen till både 2 och 1,5 grader.
“Människan måste fortsätta använda mark för att säkra produktionen av mat för en växande befolkning. Det här betyder att det finns gränser för hur mycket det går att minska utsläppen genom återplantering av skog eller produktion av biobränslen”, skriver organisationen.

Läs IPCC-rapporten ”Climate Change and Land” här. 

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev