måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Johan Florén om Swedwatch kritik mot fondbolagen: ”Det är fortfarande en utmaning”

Publicerad: 12 december 2017, 12:06

Få svenska fondbolag investerar hållbart, enligt ny kritik från Swedwatch. Nu svarar Johan Florén, ansvarig för hållbara investeringar på AP7 och ordförande för PRI, på kritiken.

Ämnen i artikeln:

KlimatavtalKlimatpolitikAgenda 2030NaturskyddsföreningenSwedwatchGlobal UppvärmningFossila Bränslen

I veckan samlades världens ledare i Paris för att delta i klimatmötet One Planet Summit. En av de viktigaste punkterna under mötet rörde finanssektorn, och hur branschen kan bidra till klimatomställningen. Enligt Parisavtalet har investerare en viktig roll för att minska utsläppen av växthusgaser genom att flytta kapital till gröna investeringar.Men trots detta visar en ny undersökning från Swedwatch att få av de svenska fondbolagen satsar på gröna investeringar. Trots att många av fondbolagen avyttrat fossiltung verksamhet så har man inte ökat sina gröna investeringar i någon större utsträckning. Man har inte heller satt upp mål för investeringar i klimatlösningar och de flesta av fondbolagen redovisar inte heller den negativa klimatpåverkan som deras portföljinvesteringar har. Johan Florén är ansvarig för hållbara investeringar på AP7 och ordförande för PRI, Principles for Responsible Investments, i Sverige. Han säger till Aktuell Hållbarhet att han håller med om finanssektorn fokuserat mer på problem än möjligheter när det kommer till gröna investeringar.
– Det är först under de senaste fem åren som den internationella kapitalförvaltningsindustrin börjat prata om att skapa impact-investeringar. Men dessvärre finns fortfarande utmaningen att definiera och mäta vad det är. Det område där man kommit längst med det här är inom gröna obligationer. Där har man satt upp standards för vad det är som ska gälla, man har också organ som genomför tredjepartsverifiering. Men efterfrågan på de gröna obligationerna och de gröna investeringarna är betydligt större än utbudet, det finns mer investeringsvilligt kapital än det finns projekt att investera i.

Varför är det så och vad kan man göra åt det?
–AP7, AP3, STP, Skandia och Svenska Kyrkan gjorde en fallstudie tidigare i år där vi tittade på vatteninvesteringar i Sverige. Studien kom fram till att det fanns både strukturella och politiska hinder för att göra de utvecklingsprojekt som behövs i svensk vatteninfrastruktur. Eftersom man inte vinner några politiska poänger på att plöja ner pengar i infrastruktur som ingen känner till så håller man hellre vattentaxorna låga och låter 25 procent av färskvattnet läcka ut. Den här typen av problematik finns även på global nivå, alla är överens om att behoven är stora men utmaningen är att omvandla dessa till reella projekt och reella verksamheter som någon kan finansiera, för det är ju där finanssektorn kommer in.

I sin rapport uppmanar Swedwatch finanssektorn att ta ett större ansvar för klimatomställningen genom att bland annat introducera fler klimatorienterade sparprodukter och använda sitt ägarinflytande för att stoppa miljöfarliga aktiviteter som avskogningen och fossilprospektering. Tillsammans med Svenska Kyrkan och Naturskyddsföreningen kräver Swedwatch att regeringen inför krav på att svenska investerare redovisar hur de avser bidra till att nå målen i Parisavtalet. Kravet formuleras i ett öppet brev som överlämnas till statsminister Stefan Löfven och klimatminister Isabella Lövin i och med One Planet Summit. Johan Florén tycker att det är bra med ökad transparens men han tvivlar på att ett generellt transparenskrav skulle bli särskilt effektivt.
– För att det ska fungera måste det vara väldigt specifikt och genomtänkt. Det som politikerna däremot kan göra om man vill främja gröna investeringar är att bära risk. Svenska staten kan ju ge ut en obligation och säga att det här är samma säkerhet som svenska statspapper. Därmed kan avkastningsnivån vara betydligt lägre eftersom man inte behöver kompensera för att man tar en stor risk, som det automatiskt blir om man har företagsobligationer eller liknande. Att sätta upp en grön investeringsbank skulle visserligen kräva ett visst jobb från statens sida men det är en möjlighet att ordna billigt kapital för angelägna omställningsprojekt och det tror jag att väldigt många skulle vara väldigt intresserade av att köpa

Johan Florén

Lina Rosengren

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev