söndag4 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Johan Rockström: Så mycket tål jorden

Publicerad: 24 september 2009, 06:06

28 framstående internationella forskare har under ledning av Johan Rockström tagit fram 9 planetära gränsvärden för hur mycket mänsklig aktivitet jorden klarar av. Idag publiceras resultaten i Nature.

Ämnen i artikeln:

Cop 15Johan Rockström

JR

Jon Röhne

jon.rohne@aktuellhallbarhet.se


För att undvika katastrofala miljöförändringar måste mänskligheten hålla sig inom definierade ramar för nio biofysiska planetära processer. Det säger miljöforskaren Johan Rockström i dagens upplaga av den tunga vetenskapliga tidskriften Nature. De nio processerna som identifierats och kartlagts är luftpartiklar, kemiska gifter, växthuseffekter, havsförsurning, ozon, kväve och fosfor, sötvattenanvändning, förändrad markanvändning och biologisk mångfald.

Det handlar enligt forskarna om att hitta ett säkert handlingsutrymme för mänskligheten. Kunskapen kan användas för att förhindra människor från att skapa "oacceptabla" och oåterkallerliga miljöförändringar. I Nature talar forskarna om "abrupta" miljöförändringar som kan ske då vissa trösklar överträds. Redan idag har gränserna överskridits inom tre områden – utsläpp av koldioxid, biologisk mångfald och utsläpp av kväve och fosfor.

 

Den inre gröna cirkeln representerar det "säkra handlingsutrymmet" för nio globala processer. De röda staplarna representerar det uppskattade läget för respektive variabel. Gränserna inom tre områden har redan överskridits. Klicka här för mer information på Nature.com. Illustration: Nature.

Professor
Johan Rockström, chef för Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet, är studiens huvudförfattare.
– Det här är första gången man kombinerar resilienceforskningens insikter om tröskeleffekter med den globala miljöforskningens kunskaper om trender och modellbyggande. Idag kan vi med ganska säkra grunder fastslå att man riskerar att kliva över allvarliga trösklar om man pressar de här processerna för hårt, säger han.

Jorden har befunnit sig i ett relativt stabilt stadium de senaste 10 000 åren. Under dessa år har den mänskliga civilisationen utvecklats och frodats. Johan Rockströms grupp har försökt att kvantifiera de biologiska och fysiska gränser som inte kan överträdas om man vill stanna kvar i detta stabila stadium.

Det första man gjorde i arbetet var att identifiera "nio globala processer och potentiella biofysiska tröskelvärden". Om dessa tröskelvärden passeras kan det innebära oacceptabla miljöförändringar för mänskligheten. Därefter beräknade man gränsvärden som bör respekteras för att mänskligheten ska ha ett "säkert handlingsutrymme".
– Den största överraskningen för mig var att en så oerhört erkänd skara forskare anser att det faktiskt går att prova och mäta så svåra processer som fosfor, vattenanvändning och biologisk mångfald. Jag hade aldrig trott att vi skulle komma så långt och faktiskt visa hur till exempel biologisk mångfald kan ge globala störningar, säger Johan Rockström.

Resultaten
i Nature är ett första försök att kartlägga var gränserna går. Mycket arbete återstår.
– Absolut. Flera av de föreslagna gränsvärdena är bara ett första försök. Vad det gäller klimat, ozon och försurningsgrad i havet är det relativt enklet. Mer osäkert är det när det kommer till kväve, biologisk mångfald och vattenanvändning. Vad det gäller gifter och aerosoler har vi inte ens kunnat ta fram några bra uppgifter, säger han.

Läs mer om studien i Nature.

Vill du ha miljökoll? Prenumerera på tidningen Miljöaktuellt.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev