torsdag2 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Kd: ”Vi behöver kraftfulla insatser för att klara våra miljökvalitetsmål”

Publicerad: 1 juli 2013, 06:02

Kristdemokraternas Irene Oskarsson berättar hur partiets prioriteringar inom miljö- och hållbarhet ser ut.


På söndagen var det Kristdemokraternas i Almedalen. Miljöaktuellt frågade partiets miljöpolitiske talesperson, Irene Oskarsson, hur man vill lösa klimat- och hållbarhetsproblemen i Sverige.

Det är ungefär 16 månader kvar till riksdagsvalet – vilka starka miljöreformer är det realistiskt att tro att riksdagen beslutar om fram till dess?
– Jag utgår från att regeringen återkommer till riksdagen med det arbete som miljömålsberedningen gjort. Vi behöver kraftfulla insatser för att klara våra miljökvalitetsmål. Vidare vill jag att Sverige tar en än mer aktiv roll inom EU för att driva på ett nytt klimatavtal. Målsättning måste i de kommande klimatförhandlingarna vara att nå en rättsligt bindande överenskommelse som håller oss så långt som möjligt under två graders global temperaturökning och att sluta det så kallade ambitionsgapet som nu existerar mellan parternas utfästelser och behovet av utsläppsminskningar.

Vilken är enligt ditt parti den viktigaste ingrediensen för att få fram en blocköverskridande energiuppgörelse som främjar en hållbar utveckling?
– Att det finns en öppning hos Socialdemokraterna att föra dessa samtal.

Om ditt parti skulle genomföra tre tuffa åtgärder inom grön skatteväxling de närmaste åren – vilka skulle det då vara och varför?
– Det handlar om att höja miljöskatter och sänka skatter på arbete, vi kan över tid behöva höja CO2 skatten, detta leder till att miljön blir bättre. I sin tur leder det till en samhällelig vinst i form av ökad sysselsättning. Det är viktigt att vi agerar så att näringslivet kan ställa om till förnybara energikällor. Satsningar måste ske på forskning och utveckling av ny teknik.

Varför är ditt parti det miljöbästa i riksdagen?
– För oss kristdemokrater är förvaltarskapstanken central och genomsyrar all vår politik. Förvaltarskapstanken säger att vi har ett ansvar att förvalta jordens naturresurser. Detta gör att vi i allt har för ögonen att lämna ett bättre, hållbarare samhälle till kommande generationer. I sakfrågor innebär det att vi måste ta ett stort ansvar för hur vi använder råvaror och andra resurser. Samtidigt måste vi minimera användningen av till exempel bekämpningsmedel. Vi menar att vi har ett gemensamt ansvar att minska utsläppen. De rika länderna måste gå före av etiska skäl eftersom vi har ansvar för den absolut största delen av de utsläpp som gjorts och görs, men också för att visa att det är möjligt att ställa om ekonomin.

Vad vore din första åtgärd som nyutnämnd miljöminister?
– Tillskapa en ny budgetpost som kan användas i att investera i miljönytta för utvecklingsländerna. För Kristdemokraterna är det viktigt att i-länderna bidrar till finansieringen av de fattigare ländernas investeringar i hållbar energiproduktion, och i anpassningsåtgärder som behövs för att klara ett förändrat klimat.

Kd: miljöprioriteringar enligt Irene Oskarsson (1 oviktig – 10 mycket viktig)
Klimat 10
Jordbruk, skogsbruk & fiske 9
Hållbart näringsliv 9
Kemikalier i vardagen 8
Biologisk mångfald 7
Konsumtion & livsstil7
Transporter och resor 7
Hav, vatten och sjöar 7
Mineraler och naturresurser 6

Så fördelar Kd sina insatser (Totalt 15 poäng att fördela)
Vård och omsorg – 4 poäng
Skola och utbildning – 4 poäng
Jobb och näringsliv – 4 poäng
Miljö och hållbarhet – 3 poäng

Erik Klefbom

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev