Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Kina öppnar för FN:s Global Compact

Publicerad: 11 januari 2006, 08:44

En storstad som Shanghai med 17 miljoner invånare och med 70 procent av energin från kolbaserade kraftverk är en intressant miljö för diskussionerna om klimatstrategier och energifrågor.


Där samlades nyligen 800 företagsledare och representanter för regeringar och frivilliga organisationer för att diskutera möjligheterna att arbeta med Global Compacts principer för en hållbar utveckling.

Behovet av konkreta miljösatsningar i både stora och mindre företag är enorma i Kina. Händelserna kring utsläppen av kemikalier i Songhuafloden var på allas läppar.

Kina, som på flera områden står nära gränsen till stora miljökatastrofer, har möjligheter att göra betydligt mer. Men går det med den politiska ledning som på många sätt är en del av händelseutvecklingen? Efter konferensen är mitt svar på denna fråga att det är möjligt. Ambitioner finns, även om det görs alldeles för lite.

Jag ledde en av klimatpanelerna på konferensen och kunde konstatera att företag som Danfoss, BP och Siemens kan bidra med mycket mer kunskap för att öka energieffektiviteten och användningen av alternativa energikällor. Fjärrvärme baserad på svenska erfarenheter var en av diskussionsfrågorna som bör få mer utrymme i relationerna mellan Sverige och Kina.

Transportområdet är givetvis ett område som kraftigt påverkar utsläpps-kalkylen för växthusgaser negativt. Tänk bara på det faktum att antalet resor som kineser gjorde under det senaste kinesiska nyåret uppgick till 2 miljarder.

Kravet på alternativa bränslen borde vara högt och här måste samtliga aktörer i transportindust-rin delta. Det borde vara av intresse att föra över kunskapen från Clean Vehicles and Fuels-konferensen i Stockholm i november. Detta är ett sätt att stärka utbytet med kineserna och stimulera till kunskap som leder till investeringar i miljövänliga transportlösningar.

Att intresse finns kunde jag konstatera när Beijing Public Transport annonserade att man ska investera i 7000 nya bussar fram till olympiaden år 2008.

Ett samtal med en av Global Compacts medarbetare i Kina, Fred Dubee, visade också på en positiv utveckling för många av de 30 miljoner småföretag som nu växer fram. Ett av dem är Kaimi som producerar miljövänliga tvättmedel (se www.kaimi.com.cn). Ett litet men säkert tecken på att utvecklingen inom miljövänliga konsumentprodukter växer. Liknande utveckling kunde vi höra om ekologiskt odlade produkter som just nu lanseras.

Flera skandinaviska företag var på plats. Ikeas vd Anders Dahlvig gav en bild av hur arbetsvillkor och sociala ansvarsfrågor fungerar i Kina. Att närma sig reglerna för den svenska arbetsmarknaden är en av ambitionerna för Ikea och här sökte man stöd för ett närmare utbyte av erfarenheterna mellan multinationella företag. Att skaffa kontroll över underleverantörer och stärka dialogen med underleverantörerna återkom frekvent i diskussionerna.

Mänskliga rättigheter stod högt på dagordningen och i de flesta paneler deltog kinesiska företagsledare i dialogen. Under konferensen presenterades praktiska management-manualer för hur man utvecklar kompetens och driver på arbetet inom området mänskliga rättigheter. Danska Institutet för mänskliga rättigheter presenterade en checklista för företag som vill analysera hur långt man kommit i sitt arbete med mänskliga rättigheter.

John Morrison, Respect, presenterade tillsammans med Mary Robinson, Ethical Globalization Initiativ, Klaus Leisinger, Novartis Foundation, Illse Castellanos, Statoil, och Gary Steel, ABB, manualen för hur man integrerar arbete för mänskliga rättigheter inom multinationella företag.
Manualen har utvecklats i samarbete mellan Global Compact och Respect Business Leaders Initiativ on Human Rights – BLIHR (se www.respecteurope.com). Ett praktisk hjälpmedel för både multinationella och kinesiska företagsledare.

Kommer Kina att bli mer demokratiskt och stärka arbetet med GC:s tio principer? Min uppfattning är i grunden positiv, men utan uppföljning med konkreta åtgärder blir denna konferens en ny i raden av talkshops som vi redan har sett för mycket av.

Kaj Embrén
CEO, Respect
Kaj.embren@respecteurope.com

Miljöaktuellt, redaktionen

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev