Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Klimatkompensationsdebatten missar poängen

Publicerad: 17 oktober 2019, 10:27

Alexander Huber, nordisk vd på TUI

Foto: TUI

DEBATT. Nyckeln för reseindustrin är reduktion genom innovation. Klimatkompensation är ett komplement på kort sikt. Med tredjepartsgranskning av såväl projekt som beräkningar av utsläpp, finns garantier för att varje ton av de utsläpp vi kompenserar minskar någon annanstans. Men, vårt främsta fokus är att minska våra utsläpp, skriver Alexander Huber, nordisk VD på TUI.


Flygindustrin står inför en stor utmaning. Flygets fossila utsläpp står i dag för cirka tre procent av världens totala utsläpp, men ökar i en tid när de måste minska. Om bara några decennier måste utsläppen vara nära noll. Vi på TUI är fast beslutna att ta vår del av ansvaret för att det ska lyckas.

Tack vare energieffektivisering och en allt bränslesnålare flygplansflotta har vi redan minskat våra utsläpp. Den ideella organisationen atmosfair, som arbetar för minskad klimatpåverkan från flyg, utsåg 2018 TUI Airways till världens bränslesnålaste flygbolag. 2018 var TUI:s flygbolag 19 procent mer utsläppssnåla än genomsnittet av de sex största flygbolagen i Europa. Nästa höst kommer vi på TUI dessutom att presentera vår hållbarhetsstrategi för åren 2021-30, och då kommer vi att ha satt upp ännu ambitiösare må.

De utsläpp vi ännu inte lyckats reducera bort är ett problem. Därför har vi valt att klimatkompensera för bränslet för våra nordiska kunders flygresor med våra egna flygbolag och energikonsumtionen från deras vistelser på våra egna hotell. Här samarbetar vi med South Pole, en etablerad aktör inom frivillig klimatkompensation som utvecklar egna projekt. De projekt TUI stödjer sker inom ramen för FN:s Clean Development Mechanism och uppfyller dessutom kriterierna för Gold Standard, en kvalitetsstandard som stöds av fler än 80 miljöorganisationer. De gör oss trygga i att de pengar vi ger till projekten bidrar både till utlovad klimatnytta och social utveckling.

Nyligen granskade Dagens Nyheter hur flera researrangörer och flygbolag klimatkompenserar. Vi fick kritik för att vi inte redovisar hur stora utsläpp vi klimatkompenserar för. Anledningen är att vi började med kompensationen i maj i år och vi helt enkelt inte vet hur stora de årliga utsläppen blir förrän ett år har gått och det beror på hur många kunder vi har. TUI publicerar en årlig hållbarhetsrapport, där koncernens utsläpp redovisas. Beräkningar av utsläpp från flyget granskas av revisionsbyrån PwC i samband med detta.

Vi förstår vikten av transparens. Därför berättar vi nu vår bästa gissning: Vi bedömer att de utsläpp vi klimatkompenserar för under perioden 1 maj 2019 till och med den 30 april 2020 beräknas uppgå till cirka 400 000 ton koldioxidekvivalenter.

Det vi däremot inte redovisar är hur mycket vi betalar för vår klimatkompensation. Anledningen är att det innebär en konkurrensnackdel att redovisa enskilda kostnader för en delmarknad som Norden, det gör vi inte för någon typ av kostnader. Vi anser att det viktiga är att klimatkompensationen görs, och att vi för varje ton koldioxid som vi släpper ut stoppar samma mängd utsläpp någon annanstans.

Människor vill fortsätta resa och utforska den delen av världen som idag endast kan nås med flyg, men vi behöver göra det mer hållbart och frågan är komplex. Svenskars semesterresor bidrar till många människors försörjning. I flera av världens fattigaste länder är turismen en av de viktigaste intäktskällorna, och på global nivå står turismen för cirka 10 procent av världens arbetstillfällen. Det skulle slå otroligt hårt mot många människor och samhällen i fattiga länder om de inte kan leva på de intäkter turister bidrar med.

Den internationella flygindustrin har lyft fram biobränsle som en avgörande faktor för att klara flygets klimatutmaning. Vi instämmer helt i det. Men flygbranschen klarar inte omställningen på egen hand. Stater, forskare, drivmedelsbranschen och flygindustrin behöver hjälpas åt. Därför är det bra att regeringens utredning ”Biojet för flyget” föreslår en reduktionsplikt för förnybart flygbränsle från nästa år. Det innebär att leverantörer av flygbränsle måste blanda in en viss andel biojet i det bränsle de säljer till flygbolag som flyger från Sverige.

Vi klarar inte klimatkrisen genom att sluta resa. I stället behövs långsiktiga lösningar som kan göra flyget fossilfritt och vi måste adressera hela FN.s Agenda 2030 med de 17 globala målen för hållbar utveckling. Medan den utvecklingen pågår kan vi alla fundera en extra gång över hur ofta och långt vi flyger, och om det finns andra alternativ. Och när vi väl flyger kan vi välja de reseföretag som erbjuder resor med så liten klimatpåverkan som möjligt, och dessutom se till att resan klimatkompenseras. Flygets utsläpp behöver snabbt närma sig noll. Vi tänker fortsätta göra vår del för att det ska lyckas.

Alexander Huber,
nordisk vd på TUI

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev