Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Klimatmål visar vägen till långsiktig lönsamhet

Publicerad: 22 december 2014, 04:17

Ett starkt klimatavtal behövs i första hand för kommande generationer och för jordklotet. Men det är också viktigt för näringslivet, av flera skäl, skriver flera hållbarhetschefer i företagsnätverket Hagainitiativet.

Ämnen i artikeln:

Sveaskog

Om ett år vill vi samlas i Paris och fira ett nytt globalt klimatavtal. Men mot bakgrund av det nyss avslutade klimatmötet i Lima förutsätter det att alla aktörer ökar tempot i klimatarbetet. Ett starkt klimatavtal behövs i första hand för kommande generationer och för jordklotet. Men det är också viktigt för näringslivet, av flera skäl.

Ett nytt avtal öppnar nämligen vägen för nya affärsmöjligheter. Företag och länder som går före kan vinna mycket i form av stärkt konkurrenskraft och ökad lönsamhet. Vi bedömer att både marknaden och politiken alltmer gynnar miljöanpassade produkter och system. Eftersläpare blir ofta förlorare.
Vi i Hagainitiativet har alla satt målet att minska utsläppen som påverkar klimatet med 40 procent till 2020. Ofta går det lättare än vi trott och miljöinsatserna är lönsamma och stärker våra varumärken.

Flera av oss har själva sparat och effektiviserat energi samtidigt som vi ökat vår produktion. Vissa i vår företagsgrupp gör sådana insatser åt andra företag. Andra byter aktivt ut fossila bränslen mot förnybara bränslen, och har blivit bättre på att använda restprodukter som nya råvaror. Med smarta systemlösningar övervakar vi energibehovet och skapar bra logistik och effektivare kretslopp.

Vi ser att många andra företag kan göra samma sak. Fler inom näringslivet bör ta sig an klimatfrågan med större allvar. De företag som integrerar klimatarbete i sin affärsstrategi kan minska sin påverkan och samtidigt stärka sin lönsamhet och sitt aktievärde.
En grundbult i arbetet är att sätta klimatmål för verksamheten. Det gäller företagen i lika hög grad som politiken. För oss är det lika viktigt och naturligt att sätta upp klimatmål som mål i övrigt.
Tyvärr har enbart 57 procent av de svenska börsbolagen ett klimatmål som är tydligt kommunicerat enligt en färsk undersökning ifrån 2050 Consulting. En ekonomisk strategi skulle aldrig sjösättas utan kunskap om kassaflöde och omsättning och vi förstår inte varför det skulle vara mindre viktigt att beräkna sin klimatpåverkan, när det skapar grund för lönsamma beslut och efterfrågas av allt fler kunder.

Klimatmål behöver anpassas efter teknikutveckling och samhällsförändringar och lägger grund för ett proaktivt arbete som minskar risken för överraskningar. Att anpassa sig efter omvärldsförändringar ger konkurrensfördelar. Tydliga mål lägger också grunden för uppföljning. Bra klimatmål förutsätter dock att de egna utsläppen beräknas.

Många företag har stora möjligheter att komma längre i klimatarbetet och vi hoppas att året mellan Lima och Paris innebär stärkta insatser. För att hjälp andra på traven listar vi några frågor som är viktiga att fundera över i arbetet:

Vilken miljöpåverkan har företaget idag?

Vilka är de huvudsakliga utsläppskällorna?

Vilka utsläppskällor ska inkluderas i beräkningarna?

Är kvaliteten på egna data tillräcklig och tillförlitlig?

Vilken kunskap saknas och hur kan den byggas upp?

Vad ska prioriteras för att kunna minska utsläppen?

Hur ska kunskapen omvandlas till transparenta mål? Vår erfarenhet av mål och beräkningar är positiv. Klimatarbetet har hjälpt oss att utveckla nya affärsidéer, nya affärer och mer hållbara produkter. Det har gjort våra företag mer lönsamma och mer attraktiva arbetsplatser för våra medarbetare.
Vi i Hagainitiativet uppmanar alla bolag att införa klimatmål och årligen beräkna sin klimatpåverkan. På sikt ger det positiva ekonomiska effekter och det stärker Sveriges roll på klimatområdet.

Staten har möjlighet att gå före och kräva att alla statliga bolag sätter klimatmål och följer upp dem. Att inte fler företag redovisar klimatmål signalerar att svenskt näringsliv går i otakt med omvärlden. Året fram till mötet i Paris bjuder ett bra tillfälle att ta ett initiativ utan like. Politiken går knaggligt men möjligheterna för företagen att bygga ett lönsamt ambitiöst klimatarbete är enorma.

Låt oss svenska företag bli mest ambitiösa i världen på klimatarbete i näringslivet.

Låt oss visa detta för omvärlden genom transparenta klimatberäkningar och tydliga klimatmålsättningar.

På det viset kan vi inte bara utmana politikerna att göra detsamma, utan också bidra till en bättre miljö och lönsamma hållbara affärer.

Miljöchefer och hållbarhetschefer i företagsnätverket Hagainitiativet
Eva Eriksson, Hållbarhetschef, Löfbergs
Claes Johansson, Chef Hållbar utveckling, Lantmännen
Lennart Henriz, Miljödirektör, JM
Johan Sandström, Miljöchef, Green Cargo
Olof Johansson, Miljöchef, Sveaskog
Karin Stenmar, Miljö-och klimatchef, Folksam
Cecilia Våg, Hållbarhetschef, Stena Recycling
Vera Söderberg, Corporate responsibility manager, HKScan
Henrik Grenert, Kvalitets- & Miljöchef, Statoil Fuel & Retail Sverige
Ulf Wikström, Hållbarhetschef, Fortum Värme
Åsa Domeij, Chef för miljö och socialt ansvar, Axfood
Rønnaug Vinje, Hållbarhetschef, Coca-Cola Enterprises Sverige
Anna Denell, Hållbarhetschef, Vasakronan
Henrik Nerell, Miljöchef, McDonald´s Sverige

Erik Klefbom

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev