Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

”Kommer regeringen stoppa militärens flyg- och skjutövningar i Vättern?”

Publicerad: 15 augusti 2016, 06:00

DEBATT Boende, turism, fiske och näringsliv hämmas av verksamheten. I dag lämnar vi in en överklagan av Vätternskjutningarna tillsammans med protestlistor, skriver representanter för föreningen Aktion Rädda Vättern.


I dag lämnar Aktion Rädda Vättern in drygt 25 000 namnunderskrifter i protest mot militärens skjutningar i Natura 2000-området och dricksvattentäkten Vättern. Länsstyrelsens beslut att tillåta kraftigt utökad flyg- och skjutverksamhet överklagas till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg av kommuner, organisationer, föreningar, företag och enskilda personer.

Under vintern och våren har Försvarets materielverk sprängt hundratals stora spränggranater i Vättern. Tonvis med stålsplitter och sprängämnesrester har spridits i sjön. Delvis till och med inom fiskeförbudsområden, där det inte ens är tillåtet att meta. Men detta är bara början. Länsstyrelsen har nu även gett flygvapnet tillstånd att utöka skjutningarna i Vättern från 1 000 till 69 000 skott om året! Försvarsmakten planerar även att bjuda in Nato att öva i sjön. I ansökan nämns att detta kan innebära okänd ammunition och andra flygplanstyper.

Öronbedövande buller
2 150 flygvarv/år ska utföras. JAS 39 Gripens flygvarv ska gå i en stor åtta från Karlsborg ned till Visingsö. Längs med Vätterns västra strand går stridsflygplanen ner på extremt låg höjd, ner till 20 meter över vattenytan. Till detta kommer helikoptrar, raketer och drönare. Bullret är öronbedövande. Alla samhällen längs sjön drabbas. Boende, turism, fiske och näringsliv hämmas.

Dricksvattentäkt
I dag är det cirka en kvarts miljon människor som får sitt dricksvatten från Vättern. Örebro planerar en överföringsledning till Närkekommunerna. I förlängningen finns förutsättningar att förse Stockholm med rent vatten om Mälaren inte klarar kvalitetskraven. Vättern har nyligen fått nya vattenskyddsföreskrifter och är dessutom klassad som Natura 2000-område. Sjön är riksintresse för naturvård, friluftsliv och yrkesfiske.

Men stora delar av Vättern är också riksintresse för totalförsvaret. Detta riksintresse har i miljöbalken en stark ställning, men det innebär inte automatisk rätt att förstöra miljön i omgivningen.

Foto: Mårten Bergkvist

Foto: Mårten Bergkvist

De flesta som yttrat sig under miljöprövningsprocessen, som pågått sedan 2010, har varit negativa. Naturvårdsverket, som särskilt kommenterat risker för de fåglar som ska skyddas enligt EU:s lagstiftning, hävdar att det inte går att ge tillstånd till verksamheten.

Länsstyrelsen ger trots detta ett nytt tillstånd, dock med vissa begränsningar. Unikt i beslutet är att en försvarsverksamhets tillstånd tidsbegränsas i tio år, till 2026. Det är, enligt vår mening, ett indirekt medgivande att verksamheten är ohållbar och snarast borde avvecklas.

Beslutet överklagas
Över 100 överklaganden har lämnats in. Miljöorganisationer, naturskyddsföreningar, kommuner, näringsidkare, djurhållare och boende runt sjön hävdar att tillståndet strider mot både miljöbalken, vattendirektivet, fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet. Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är undermålig. När det gäller kravet på redovisning av alternativa platser och metoder är MKB:n minst lika dålig, som den MKB för Karlsborgs militärflygplats, som mark- och miljödomstolen avvisade 2012.

Försvarsmakten överklagar också. Den vill bland annat ha fler övningsdagar, kortare sommaruppehåll, inga bullermätningar och absolut inget tidsbegränsat tillstånd.

Regeringen avgör
Nu hamnar ärendet hos Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Domstolens uppdrag är att skicka ett yttrande direkt till regeringen. Frågan om Vättern ska användas som skjut- och flygövningsfält, när rent vatten blir en allt större bristvara i både Sverige och världen, avgörs alltså av regeringen.

Föreningen Aktion Rädda Vättern:
 Elisabeth Lennartsson, ordförande
 Christer Haagman, styrelseledamot
 Ann-Sofie Andersson, styrelseledamot

____________

Läs fler debatter på Aktuell Hållbarhet.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.