tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

”Kravrallyt för hållbart byggande riskerar att missa målet”

Publicerad: 26 september 2017, 04:34

DEBATT Kravkriterier för hållbart byggande betyder inte alltid ett långsiktigt och bättre resultat. Risken är att branschen lägger resurser på kostsam och tidskrävande dokumentation istället för att sätta fokus på produkters verkliga miljöprestanda, menar Sussi Wetterlin från BASTA och Anna Jarnehammar från IVL Svenska Miljöinstitutet.


Ett av systemen som arbetar med frivilliga kriterier för att fasa ut farliga ämnen är BASTA, som driver en databas över bygg- och anläggningsprodukter med högt ställda krav på kemiskt innehåll. Efter att ha arbetat med kemikaliefrågor genom BASTA i mer än tio år kan vi göra en viktig reflektion – Sverige har kommit långt i arbetet med att fasa ut farliga ämnen från byggsektorn och öka kunskapen om varors kemiska innehåll, men det finns också områden där processen inte fungerar effektivt och därför behöver mer fokus.

Istället för att fokusera på förbättringsområden ser vi en tydlig och ökande trend att nivån på kraven skruvas upp i en allt snabbare takt. Det leder bland annat till att det ställs krav på begränsning av halter av kemiska ämnen långt under vad som kan anses relevant för miljö och hälsa, eller nya krav där den vetenskapliga förankringen är tveksam. Det görs säkert med de bästa intentioner, men de förmodade positiva effekterna på miljö och hälsa kan ifrågasättas och bör utvärderas innan nya krav ställs.

Fler krav leder inte alltid till bättre miljöprestanda och det ”kravrally” som vi ser på den svenska marknaden riskerar att utarma processen. I stället för de önskade miljöförbättringarna får vi en kostsam och resurskrävande process där fokus ligger på att kortsiktigt dokumentera en aktuell situation vilket i slutändan fördyrar byggandet istället för att förbättra det.

Vi vill belysa tre områden som måste prioriteras:

Vi är medvetna om att det inte finns en enkel lösning för förslagen vi tar upp. Men alternativet att komplexa frågor ska fångas upp av en djungel av krav, där några dessutom riskerar att vara delvis godtyckliga och mer eller mindre vetenskapligt förankrade, är inte en långsiktig eller trovärdig lösning. På sikt kan det bara leda till en ökad risk för felaktiga beslut där produktens verkliga miljöpåverkan får mindre och mindre utrymme. Det är dags för branschens aktörer att enas kring en linje som leder till bättre miljöprestanda – på riktigt!

Sussi Wetterlin, vd BASTA

Anna Jarnehammar, affärsutveckling IVL Svenska Miljöinstitutet och styrelseordförande BASTA

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev