Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Kristdemokraterna: 100 procent förnybart för uppvärmning och skatt på en krona plastpåsen

Publicerad: 5 juli 2018, 14:29

Grön skatteväxling, skattehöjningar för miljöstörande produkter och en skatt på en krona per plastpåse. Det är några av Kristdemokraternas förslag för att skapa ett hållbart samhälle.


I Aktuell Hållbarhets partigranskning har de åtta riksdagspartierna fått berätta hur de vill lösa ett antal olika hållbarhetsutmaningar. Därefter har en grupp experter granskat partiernas föreslagna åtgärder- och satt betyg på dem.

Kristdemokraternas tre främsta åtgärder för att driva på finanssektorn till gröna investeringar

- Skattehöjningar på miljöstörande produkter, vilket bör minska värdet av bolagen och premiera hållbara investeringar.
- Den gröna klimatfond som inrättades under alliansregeringen för att premiera gröna investeringar.
- Skärpta placeringsregler för AP-fondernas gröna profil, vilket kan driva på finanssektorn.

Experternas betyg: 2+4=6
Expertkommentaren:
”Det är positivt med skärpta placeringsregler för AP-fonderna. Det finns dock behov för åtgärder och incitament riktade mot hela finanssektorn.”
– Susanne Arvidsson, universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet.

Kristdemokraternas tre främsta åtgärder för att driva på näringslivet att ställa om till hållbara affärsmodeller

- Grön skatteväxling med sänkt skatt på arbete och höjd skatt på miljöstörande verksamhet.
- Incitament för ökad återvinning, som införande av en råvaruskatt på ej återvunna textilier.
- Politiska mål om hållbarhet, som ett fossilfritt samhälle, ger tydlig signaler till näringslivet.

Experternas betyg: 1+3=4
Expertkommentaren:
”Först och främst: Hållbarhet är inte endast att fokusera på miljöaspekten. Väldigt generella åtgärder nämns. Hur kopplas de till hållbara affärsmodeller? Vad skall genomföras och hur? De nämner själva ”tydligt uttalade politiska mål om hållbarhet” men misslyckas med att vara tydlig in sin hållbarhetspolitik.”
– Susanne Arvidsson, universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet.

Kristdemokraternas tre främsta åtgärder för att driva på konsumenter att agera hållbart

- Miljömärkningar och ursprungsmärkningar, konsumentupplysningstjänster, produktinformation i butiker samt webbaserad information.
- Lokala kontrakt bör uppmuntras mellan handlare på orten, konsument och producent.
- Medvetenheten om hållbara hälsosamma vanor behöver stärkas, genom myndigheters arbete.

Experternas betyg: 2+3=5
Expertkommentaren:
”Tydlig transparent information riktad till konsumenter är en viktig åtgärd.  Hållbarhet innefattar dock mer än miljö och närproducerat.  Det tredje åtgärdsförslaget är så luddigt formulerat att det inte går att kommentera.”
– Susanne Arvidsson, universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet.

Kristdemokraternas tre främsta åtgärder för att minska klimatpåverkan från transporter

- Skärpta krav vid nybilsförsäljning, underlätta för elbilar, öka inblandningen av biodrivmedel.
- Flytta över godstrafik till järnväg och tåg, kvotplikt för biodrivmedel för tunga transporter.
- Internationella påtryckningar för koldioxidskatt på flygbränsle, nationell plan för biobaserade flygbränslen.

Experternas betyg: 4+3=7
Expertkommentaren:
”Bra med åtgärder inom både person och gods. Svag konkretiseringsgrad och tveksam effektivitet på några åtgärder. Saknas åtgärder inom transportsnålt samhälle och beteende.”
– Anders Roth, mobilitetsexpert, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Kristdemokraternas tre främsta åtgärder för att minska klimatpåverkan från bostäder och byggande

- All uppvärmning ska ske med klimatneutrala energikällor.
- Staten ger energisparlån, likt Tyskland, till fastighetsägare för energiinvesteringar i bostäder.
- Planera bebyggelse så att klimatpåverkande transporter minimeras.

Experternas betyg: 2+2=4

Kristdemokraternas tre främsta åtgärder för att minska negativa miljö- och hälsoeffekter från kemikalier

- Öka enskilda EU-länders möjligheter att gå före med högre miljöambitioner.
- Öka offentliga verksamheters möjligheter att ställa miljökrav vid upphandling i verksamhet som gäller barn.
- Förbjud alla bisfenoler och PFAS-ämnen.

Experternas betyg: 4+2=7
Expertkommentaren:
”Förbud mot bisfenoler och PFAS-ämnen är helt rätt utgångspunkt med gruppvis ansats, men möjlighet till undantag behövs, om gruppklassificering visat sig ogrundad.”
– Mikael Karlsson, miljöforskare vid KTH.

Kristdemokraternas tre främsta åtgärder för att skydda mänskliga rättigheter i andra länder där svenska företag är verksamma

- Vi står bakom obligatorisk hållbarhetsredovisning.
- Sverige bör även införa en frihetsfond för stöd till människorättsförsvarare.
- Förstärkta civilsamhällesorganisationer, i Sverige och i utlandet, som arbetar med mänskliga rättigheter och demokrati.

Experternas betyg: 4+3=7
Expertkommentaren:
”Förslaget om en frihetsfond är bra. Ökat stöd till civilsamhällesorganisationer, i Sverige och i utlandet, som arbetar med mänskliga rättigheter och demokrati är bra. Bra att dialogen mellan svenska företag och biståndsaktörer ska stärkas.”
– Karin Gregow, handläggare med fokus på handelspolitik vid Forum Syd.

Kristdemokraternas tre främsta åtgärder för att minska miljöproblemen från plast

- Inför en skatt på 1 krona på varje plastkasse.
- Förbjud mikroplaster i kosmetiska produkter och hygienprodukter.
- Förbjud alla bisfenoler, som bland annat finns i plast.

Experternas betyg: 3+3=6
Expertkommentaren:
”Skatten på påsar kan möjligtvis blistyrande. De två förbuden tror jag kommer komma från EU håll, i alla fall nummer 2, så det känns för ”mainstream” för att vara proaktivt.”
– Åsa Stenmarck, plastexpert vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Kristdemokraternas tre främsta åtgärder för att förbättra Östersjöns miljöstatus

- Inled storskalig syresättning av syrefattiga bottnar, helst tillsammans med andra Östersjöstater.
- Ett system för överlåtelsebara utsläppsrätter för kväve och fosfor bör prövas i Östersjön.
- Oljeborrning ska förbjudas i hela Östersjön.

Experternas betyg: 2+3=5
Expertkommentaren:
”Förslagen känns orealistiska. Försök pågår med syresättning, men vi vet ännu för lite om hur det skulle påverka bottnarna. Överlåtelsebara utsläppsrätter låter klokt, men fungerar nog dåligt i praktiken, eftersom det spelar stor roll var utsläppen görs. Länder förfogar över sina exklusiva ekonomiska zoner, och kommer sannolikt att vilja utnyttja eventuella fyndigheter av olja. Viktigare än att försöka förbjuda, är att arbeta för att överenskommelser om hur exploatering går till följs och utvecklas.”
– Björn Hassler, professor i miljövetenskap vid Södertörns högskola.

Kristdemokraternas totalpoäng: 52 av 90 möjliga

Aktuell Hållbarhet har låtit 13 experter granska samtliga riksdagspartiers åtgärdsförslag för att lösa tio viktiga hållbarhetsutmaningar. Under poängsättningen har partierna varit anonymiserade. Experterna har alltså inte fått veta vilket parti som lämnat de förslag som experterna fått bedöma.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev