Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

KVA får europeiskt stöd för energibudskap

Publicerad: 11 december 2009, 08:27

Den Kungliga Vetenskapsakademin, KVA, larmade under Energy 2050 om behovet av ett paradigmskifte inom energiförsörjningen. Nu får organisationen brett stöd för sina idéer. Det tidigare vindkraftsdebaclet berörs inte.


Människans utnyttjande av fossila bränslen ligger bakom klimatförändringarna. Det inte längre så kontroversiella konstaterandet gjorde Kungliga Vetenskapsakademin under konferensen Energy 2050 som hölls i Stockholm inför klimatmötet i Köpenhamn.

Nu ställer sig 27 europeiska vetenskapsakademier i European Academies Scientific Advisory Council, EASAC, bakom KVA:s bedömning, uppger organisationen.

KVA-budskapet formulerades inför Köpenhamnsmötet i fem punkter om världens energiförsörjning.(punkterna återges här i en svensk version från KVA. En länk till ursprungsdokumentet, Global climate change is essentially a global energy change, finns nedan.).

Den kontrovers som uppstod i samband med konferensen gällande KVA:s bedömning av vindkraftens potential berörs däremot inte.

– Det kan man inte säga, dokumentet har inte den upplösningen utan uttrycker sig i mer allmänna termer, säger Gunnar Öquist, KVA:s ständige sekreterare, som också påpekar att kontroversen är en mer intern och nationell fråga.

KVA:s budskap:

GLOBALA KLIMATFÖRÄNDRINGAR KAN BARA BEKÄMPAS GENOM EN GLOBAL ENERGIFÖRÄNDRING

Världssamfundet står inför den historiska utmaningen att genomföra ett paradigmskifte inom energiförsörjningen. De fossila reserverna av olja och gas har förbrukats i allt snabbare takt. En kontrollerad minskning av CO2-utsläppen måste vara ett grundläggande mål för den framtida globala energipolitiken. Inte bara klimateffekterna av användandet av fossila bränslen, utan även andra miljö- och hälsoeffekter utgör stora risker. Vi ber de politiska beslutsfattarna som har samlats i Köpenhamn att beakta följande punkter:

1. Tiden är knapp för radikala förändringar av det globala energisystemet.
Under de senaste 150 åren har ständigt ökande mängder fossila bränslen använts i världen. Nu måste denna trend vändas på mycket kortare tid. Stora förändringar som påverkar och berör samhälle och individer måste genomföras på ett väl genomtänkt sätt. De politiska beslut som fattas under de närmaste åren kommer att i grunden påverka kommande generationer.

2. Livscykelanalyser och ekologisk ekonomi är viktiga ingredienser i framtida energiplanering. Energiförsörjningen måste utvecklas så att mark, vatten och luft inte drastiskt påverkas. Alla framtida energikällor bör baseras på bränsle och byggmaterial som i princip är uthålligt brytbart eller återvinningsbart. Energi och resurser får inte slösas bort på grund av ineffektiv användning. Insatser för ökad effektivitet ökar även trovärdigheten för andra insatser, inklusive miljömässiga och sociala. Hittills har den globala ekonomin inte varit beredd att bekosta den utarmning som skett av naturresurserna eller de andra skadliga effekter på miljön som produktion, distribution och konsumtion av energi åstadkommit. Dessa faktorer måste tas med i energiplaneringen eftersom de ekonomiska kriterierna vägleder beslutsfattare och företag.

3. Jordbruksprodukter bör främst användas för livsmedel, den globala avskogningen måste upphöra och den biologiska mångfalden måste bevaras. Även med dessa begränsningar kan mycket bioenergi utvinnas ur restprodukter och organiskt avfall. De 9–10 miljarder människor som förväntas befolka jorden år 2050 kommer att behöva mat med ett energiinnehåll på cirka 10 000 TWh per år (2 500 kcal/person/dag). Flera gånger mer energi, i dag av fossilt ursprung, kommer dock att krävas för produktion och distribution av livsmedlen.

4. El kommer att bli den huvudsakliga energibäraren i framtiden eftersom de flesta icke-fossila energikällorna ger elektrisk energi. Elektricitet omvandlas till mekanisk rörelse med nästan 100 % verkningsgrad, jämfört med cirka 25 % för förbränning. Betydande besparingar kan alltså uppnås exempelvis genom utbyte av förbränningsmotorer mot elmotorer.

5. Investeringar i energiforskning och utveckling är avgörande för om vi ska uppnå ett hållbart energisystem bortom den fossila energin. Verksamheten inom energisektorn bör samordnas över hela världen för att undvika framtida kriser, och tekniskt avancerade länder har ett särskilt ansvar. Det är viktigt att göra en fullständig analys av systemfel i energisektorn och att göra realistiska uppskattningar av tidsramar, kostnader, miljöeffekter och anpassningsförmåga för olika energisystem. Ett mer direkt utbyte av information mellan beslutsfattare och forskare är av avgörande betydelse och kommer att bidra till att påskynda omställningen.

Jonnie Wistrand

Dela artikeln:


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.