söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Kvotplikten totalsågas

Publicerad: 14 december 2009, 11:38

Idén om att tvinga oljebolag att framställa en viss andel biodrivmedel är fullständigt misslyckad. Gasbranschen, Gröna Bilister och Lantmännen rasar.


Energimyndighetens förslag om kvotplikt för biodrivmedel sågas av flera aktörer. Det står klart sedan remisstiden för förslaget löpte ut i fredags.

– Sverige har en stor potential för att utveckla hållbara transporter och minska utsläppen från trafiken. Det behövs nu tuffa krav tillsammans med morötter och långsiktiga styrmedel. Det sämsta regeringen kan göra är att sätta ett tak på ynka 10 procent biodrivmedel år 2020 och samtidigt lägga hinder för verkligt rena biodrivmedel i form av en krånglig kvotplikt. En kvotplikt är lika klokt som att skjuta sig i foten, säger Anders Mathiasson i en pressrelease.

Förslaget om kvotplikt innebär i korthet en plikt för främst oljebolag att framställa en viss mängd biodrivmedel i förhållande till den mängd olja och bensin de framställer. I Energimyndighetens ögon bidrar förslaget till att garantera en viss mängd biodrivmedel på marknaden, samtidigt som det skapar förutsättningar för nya tekniker och dessutom leder till ett utnyttjande av restprodukter och avfall för bränsleproduktion. Med förslaget i ryggen klarar Sverige också EU-målet om 10 procent förnybar energi till transportsektorn år 2020.

Uppfattningen delas inte av Gasbranschen som tillsammans med bland annat Gröna Bilister och Lantmänne förkastar förslaget helt och hållet. Organisationen menar att det föreslagna kvotsystemet inte främjar en teknikneutral utveckling av drivmedel från förnybara biobränslen. Dessutom, menar organisationerna, når Sverige ett 10-procentsmål 2012, eventuellt tidigare, redan med nuvarande utveckling. För att klara 20-procentsmålet krävs andra styrmedel än de föreslagna som i själva verket kan komma att fungera som tak istället för golv. Gasbranschen menar vidare att oljebolagen enbart kommer att leverera flytande produkter i ett kvotsystem.

– Regeringen har nu fått ett tydligt underlag för att kunna avvisa en kvotplikt för biodrivmedel. Nu måste andra och bättre alternativ se över. En klimatbonus för produktion av alla biodrivmedel i Sverige är ett teknikneutralt och verkningsfullt styrmedel att diskutera utifrån, säger Anders Mathiasson.

Energimyndigheten har börjat titta på remissvaren men vill för dagen inte kommentera dem.

– I dagsläget har vi lämnat ett underlag till näringsdepartementet och det är egentligen de som får fundera igenom vad de vill göra med remissvaren och underlaget, säger Kristina Holmgren, projektledare på Energimyndigheten.

Jonnie Wistrand

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev