fredag3 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Läget är allvarligt för Sveriges grundvattenkällor 

Publicerad: 9 april 2018, 12:10

Foto: Manojtv/ Wikimedia Commons

En ny rapport från Havs- och vattenmyndigheten visar att en stor del av våra naturliga grundvattenkällor är skadade.


I Sverige finns drygt 3 500 kända grundvattenkällor där grundvatten flödar kontinuerligt under hela året. När HaV år 2016 inventerade de källor som utgör naturligt förekommande livsmiljöer upptäcktes dock att många av dessa antingen var skadade eller riskerades att skadas på grund av bland annat kalhygge, körskador och utdikningar. I många fall är skadorna permanenta och källorna som livsmiljö förstörda. Av 74 besökta källor var 31 stycken så påverkade att de inte längre kunde anses vara den definierade naturtypen. Enligt rapporten verkar oväntat många av skadorna ha uppstått under de senaste fem till tio åren.

Källor finns i många olika miljöer, bland annat i skogs-, jordbruks- och våtmarker. Artsammansättningen varierar beroende på vattnets mineralhalt och om platsen ligger i skugga eller inte.

I dag arbetar flera myndigheter med att samordna ett arbete för att bevara och skydda olika källmiljöer, men trots detta är källorna dåligt kända. Enligt rapporten saknas övervakning för hela 70 procent av grundvattenförekomsterna. Därför är behovet av samordning stort och HaV menar att den information som finns måste kopplas samman för att förhindra skador vid exempelvis skogsavverkning.

Läs rapporten 

Izabella Rosengren

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev