torsdag2 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

”Läget är allvarligt”

Publicerad: 22 januari 2009, 06:42

Teknikföretagens ekonom Bengt Lindqvist är oroad. Företagens försäljning rasar – och statens stimulanspaket kan bli verkningslösa.


Sverige har genomlidit flera ekonomiska nedgångar tidigare. Men denna gång är läget annorlunda. Denna gång tar alla branscher stryk.

Under tidigt 1990-tal backade främst industriella investeringsvaror medan bilindustrin kom relativt lindrigt undan. När it-bubblan sprack föll tele- och elektronikindustrin medan de andra elektroniksektorerna klarade sig oskadda. Det var då. Läget nu är annorlunda.

”Paralyseringen av den ekonomiska aktiviteten är i dagsläget unik. Om den inte upphör snabbt riskerar det att bli en mycket dålig utveckling under 2009. Risken för ett kraftigare produktionsfall än väntat för teknikföretag i Sverige i år har ökat. Om vi jämför med tidigare perioder av ekonomisk stagnation är läget allvarligt”, skriver Teknikföretagens ekonom Bengt Lindqvist i en rapport.

Han oroas främst för den kraftigt minskande orderingången på landets alla viktiga exportmarknader.

En av anledningarna till de t kraftiga fallet är att den svenska ekonomin idag mer än någonsin är integrerad med världsekonomin. Det gör att kontraktioner och expansionen sprids betydligt snabbare och till fler länder.

De senaste EU-barometrar är föga upplyftande läsning. I stort sett alla tekniksektorer backar. Nettotalet för orderstockens storlek (andelen med stor orderstock minus andelen med liten orderstock) hamnade på -46 i december för teknikföretag sammantaget inom EU27. Detta är det sämsta utfallet så långt tillbaka som det finns statistik. De värsta siffrorna rapporterar bilindustrin med ett nettotal på -67.

Samtidigt sväller företagens lager då de inte får avsättning för färdiga produkter. Inte på 10 år har de europeiska färdigvarulagerna varit större än idag.

I USA blev tillväxte oförändrad under fjolåret. Många hade trott på en avmattning under andra halvan av 2008 efter en förhållandevis stark inledning på året. Men avmattningen blev snarare ett tvärstopp. Under årets sista månad föll tillväxten med hela 11,5 procent. Och det var bilindustrin som ledde fallet.

”I år räknar vi med en tillbakagång i produktionen med närmare 15 procent om inget mirakel inträffar innevarande halvår”, menar Bengt Lindqvist.

Men några mirakel är inte att vänta, trots gigantiska stimlanspaket från länders regeringar.

”Det som talar emot en ökad bilförsäljning är att finanssektorn inte är så intresserade att låna ut till hushållen samtidigt som hushållen är relativt skuldsatta”, framhåller Bengt Lindqvist och framhållar ett enligt den klassiska ekonomen David Ricardos resonemang kommer hushåller hålla hårdare i plånboken vilket hämmar tillväxten.

EU-kommissionens beräkningar visar att det samlade budgetunderskottet för EMU länderna beräknas öka från 1,7 procent av BNP i fjol till 4,5 procent för 2010. Det kan leda till oro för kommande skattehöjningar och att dagens finanspolitiska stimulanser uppfattas som tillfälliga.

”Dagens stimulanser som syftar till att hålla konsumtionen uppe kan bli verkningslösa om hushållen sparar för framtida skattehöjningar eller subventionsminskningar”.

Johan Nylander

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev