torsdag2 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Landsting tar bort leverantörer av sjukvårdsartiklar

Publicerad: 3 mars 2010, 09:18

Stockholms läns landsting avslutar avtalet med två leverantörer av sjukvårdsartiklar sedan det visat sig att de inte lever upp till den uppförandekod som de åtagit sig att leva upp till när artiklarna upphandlades. Bland annat släpptes trikloretylen rakt ut i avloppet i Pakistan.


Enligt den uppförandekod som Stockholms läns landsting tagit fram tillsammans med Västra Götalandsregionen och Region Skåne ska leverantörer leva upp till fastställda krav när det gäller mänskliga rättigheter, barnarbete, arbetsrätt, miljöhänsyn, diskriminering, tvångsarbete, föreningsfrihet, löner och arbetstider.

Två leverantörer åker nu ut i kylan sedan de uppvisat brister.

– De åtog sig sedan för ett drygt år sedan att leva upp till kraven och har haft lång tid på sig att säkerställa att de följs. Att leva upp till uppförandekoden är ett ”skall”-krav som vi ställer i upphandlingarna vilket gör att det måste följas enligt lagen om offentlig upphandling, säger Anna Linusson, miljöchef på Stockholms läns landsting.

Landstinget skickade först ut en självutvärderingsenkät, och redan där föll den ena leverantören bort. Utifrån svaren valde man ut leverantören Instrumenta för en stickprovskontroll som gjordes av organisationen Swedwatch och praktiskt utfördes av dennas samarbetspartners i Pakistan.

Instrumenta tillverkar enkla, rostfria kirurgiska instrument såsom pincetter och saxar.

Enligt rapporten finns avvikelser från uppförandekoden inom fyra områden: arbetsvillkoren följer inte nationell lagstiftning, det finns brister i arbetsmiljön ur hälso- och säkerhetssynpunkt, miljökrav följs inte och det finns en överhängande risk för skadligt barnarbete i underleverantörsledet.

Bland annat hanterades det cancerogena ämnet trikloretylen med verkningslösa skyddsmasker av bomull. I Sverige är ämnet förbjudet att använda yrkesmässigt utom undantagsvis efter dispens från Kemikalieinspektionen.

Triloretylen är också skadligt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Enligt Kemikalieinspektionen ska man helt undvika utsläpp till miljön. Men vid revisionen konstaterades utsläpp gå rakt ut i det kommunala avloppet utan rening.

Hur går ni vidare nu?

– Vi jobbar kontinuerligt med att ställa krav på våra leverantörer och följa upp dem. Uppförandekoden är inte bara ett papper man skriver på utan vi kommer att kontrollera att man lever upp till den.

Enligt Anna Linusson ska samtliga landsting börja använda den uppförandekod som Stockholms läns landsting, Region Skåne och Västra Götalandsregionen nu använder. Det innebär att leverantörer av sjukvårdsartiklar måste skaffa sig kontroll över leverantörsledet i de länder där det kan finnas problem, om de ska få fortsätta att leverera.

Pernilla Strid

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev