lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Låst läge inför energidebatt

Publicerad: 9 maj 2012, 07:16

Tydliga skillnader mellan blocken när kommissionens Energifärdplan för 2050 i dag debatteras i riksdagen.


Näringsutskottet i riksdagen har nu granskat och lagt fram sina synpunkter angående EU-kommissionens meddelande om Energifärdplan för 2050. I dag debatterar ledamöterna frågan i kammaren.

I näringsutskottets utlåtande framgår att det råder stora skillnader mellan blocken i synen på EU:s framtida energiförsörjning.

Utskottets majoritet, det vill säga regeringspartierna, skriver bland annat:

”Energieffektivisering och en ökad användning av förnybar energi är viktiga medel för att nå de gemensamma övergripande målsättningarna inom EU:s energipolitik, såsom minskade utsläpp av växthusgaser, ökad försörjningstrygghet och ökad konkurrenskraft.”

”Det är viktigt anser utskottet att ha förståelse för att förutsättningarna skiljer sig åt mellan medlemsstaternas val av energikällor. Alla medlemsstater har inte lika goda förutsättningar som Sverige, som har gott om både förnybar energi, förnybar elproduktion och koldioxidsnål elproduktion.
   Det är i även detta perspektiv man måste se system med koldioxidlagring och -avskiljning. CCS-tekniken är en teknik som gör kolkraften hanterlig, vilket sannolikt blir nödvändigt för vissa medlemsstater ska kunna nå målet om en minskning av växthusgasutsläppen.
    Även kärnkraften kommer att behöva bidra till Europas energiomställning för att nå målet om minskade utsläpp av växthusgaser.”

I en reservation skriver S, V och MP bland annat:

”Vår utgångspunkt är att vi vill se ett fossilfritt samhälle, ett samhälle utan några utsläpp av växthusgaser och med 100 procent förnybar energi.”

”Vi är kritiska till den betydelse kärnkraften tillskrivs i färdplanen, vilket för oss är förvånande med tanke på kärnkraftens internationellt ifrågasatta ställning. (…) Att kärnkraftens framtid i Europa är begränsad exemplifieras bl.a. genom Tysklands beslut att avveckla all kärnkraft till 2022. I stället för att göra kostsamma investeringar i kärnkraft förordar vi en kraftfull utbyggnad av förnybar energi och en offensiv satsning på energieffektivisering.”

”Vi är tveksamma till den förhoppning som kommissionen ställer till CCS som lösning på koldioxidutsläppen. Enligt vår mening bör det offentliga stödet till forskning och utveckling av denna teknik begränsas. Dessa resurser bör i stället nyttjas för omställningen till ett modernt och hållbart energisystem genom satsningar på förnybara energikällor och energieffektivisering.”

Debatten kan ses på riksdagens hemsida.

Anders Hellberg

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev