onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

”Lättare att komma in med hållbarhet i styrelserum och företagsledningar”

Publicerad: 26 juni 2018, 07:59

Hållbarhet har blivit en allt mer strategisk fråga i näringslivet visar en ny rapport fån PWC. Daniel Stattin från PWC märker av ett ökat intresse för hållbarhet bland styrelser, företagsledningar, och aktiva ägare som driver på i frågan. Men hållbarhetsintresset tycks ännu vara ljumt från externa investerare vilket delvis beror på bristfällig tillgång till beslutsunderlag.


TP

Tobias Persson

tobias.persson@aktuellhallbarhet.se


Hållbarhet är i dag en strategisk och högt prioriterad fråga i näringslivet. I en ny undersökning från revisionsjätten PWChar 83 procent av de tillfrågade bolagen satt upp strategiska hållbarhetsmål. Nära hälften av de 432 respondenterna har satt strategiska mål på 1-3 års sikt och fyra av tio har satt strategiska mål på 4 års sikt eller längre.

Daniel Stattin, rådgivare inom hållbart företagande på PWC, konstaterar att hållbarhetsfrågorna har fått en annan status än tidigare vilket delvis beror på lagkravet om obligatorisk hållbarhetsrapportering. Han har märkt av en utveckling där han som hållbarhetskonsult lättare får tillgång till bolagens toppskikt.

– Vi märker av att vi kommer in i styrelserum och företagsledningar lättare i dag och att det finns en acceptans för att det här är viktigt. Man behöver inte stå och argumentera för varför man ska vara hållbar. Det är självklart på många håll, säger han till Aktuell Hållbarhet.

Han menar att hållbarhet har blivit en allt mer strategisk fråga i de flesta branscher. Däremot har branscher med stor miljöpåverkan kommit längre vad gäller ledningens och styrelsens fokus på frågorna, vilket delvis är lagdrivet men även en effekt av att bolagen i större utsträckning ser att hållbarhetsarbetet är affärskritiskt.

Företagen i studien vittnar om att intresset från befintliga ägare och styrelser visar ett ökat intresse och agerar som pådrivande krafter för bolagets hållbarhetsarbete. Däremot sägs intresset från externa investerare vara ljummet.

Daniel Stattin konstaterar att hållbarhetsfaktorer ännu i relativt låg utsträckning påverkar investeringsbeslut, trots att stora delar av finansbranschen numera säger sig ta hänsyn till detta. Han tror att förklaringen ligger i att investerare ofta saknar tillräckligt bra beslutsunderlag för att göra en ordentlig analys av bolagets hållbarhetsarbete.
– Investerare lyfter frågorna och säger att hållbarhet är viktigt men i praktiken är det inte alltid så lätt att förhålla sig till detta vid investeringsbeslut på grund av att det inte finns tillräckliga beslutsunderlag. I slutändan ska man ändå göra en värdering och en bedömning av vilka risker investeringen innebär, säger han och fortsätter:
– Konsekvensen blir att investerare väljer bort investeringar exempelvis på grund av hållbarhetsrisker i vissa branscher, men det är svårare att låta hållbarhetsfaktorer påverka värderingen vid investeringstillfället och det kan förklara att bolagen själva upplever intresset från investerare som svagt.

En del av lösningen ligger enligt Daniel Stattin i att bolagen går mot en mer datadriven och fokuserad hållbarhetsrapportering, vilket kan bidra till att skapa ett mer långsiktigt tänk kring investeringsbeslut på finansmarknaden.
– Det är många gånger svårt att förhålla sig till hållbarhetsinformationen i dag och vi har inte riktigt kommit så långt att det påverkar värderingen av bolag. Men vi går emot en mer datadriven rapportering, vilket är bra eftersom det gör det lättare för investerare att fatta beslut utifrån den informationen, säger Daniel Stattin.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev