Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Lena Ek: ”Dialog med markägarna måste följa i brandens spår”

Publicerad: 11 september 2014, 09:13

Miljöminister Lena Ek ( c ) svarar skogsforskarna som vill inrätta ett naturreservat i det brandhärjade området i Västmanland.


Ämnen i artikeln:

Lena EkSveaskog

”13 800 hektar skog påverkades av skogsbranden i Västmanland som bröt ut den 31 juli. I området finns cirka 150 privata markägare som fått sin skog brandhärjad. Dessutom har ungefär 25 byggnader brunnit ned eller brandskadats, och en människa har omkommit. Arbetet med att hantera brandens följder pågår redan. Men det är viktigt att komma ihåg att en tragedi som denna, inte är något som kan hanteras i en handvändning om man samtidigt ska ha respekt för alla de som berörts.

Regeringen presenterade i mars propositionen om biologisk mångfald och ekosystemtjänster. I samband med propositionen fastslogs etappmålsbeslut att skydda och bevara minst 20 procent land och 10 procent marina områden till 2020 som ett bidrag till att uppfylla Sveriges miljökvalitetsmål samt internationella och EU-mål för biologisk mångfald. Det är tydligt att ett utökat och förbättrat samarbete med näringslivet och ideella organisationer är en viktig framgångsfaktor för en stärkt biologisk mångfald. Särskilt viktig är dialogen med markägarna.

Precis som de 21 professorerna beskriver i sin debattartikel ger brandområdet unika möjligheter till skydd av höga naturvärden i brandpräglad skog. Sveaskog har meddelat att man avser göra sin mark till Ekopark, det vill säga frivilligt avsatt skog med höga naturvärden där ekologiska värden styr. Myndigheterna har inlett en dialog kring skydd av mark med höga naturvärden. Tre befintliga reservat finns i området, och för Höskovsmossens naturreservat pågick redan innan branden förhandlingar om att utvidga reservatets yta med cirka 800 hektar.

Därtill har en principöverenskommelse om bildande av nya reservat slutits med markägare i området. Det innebär att markägare byter brandpåverkad mark mot annan mark. Totalt är det cirka 5 000 hektar inom det brandhärjade området som vi redan nu bedömer kommer att skyddas, genom antingen formellt eller frivilligt skydd, inklusive den mark som sedan tidigare är skyddad.

Regeringen ser positivt på markägares engagemang för att bibehålla ett rikt växt- och djurliv och en attraktiv hembygd där skogens samtliga värden tillvaratas. Regeringen vill också framhålla vikten av miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder och att lövrik skog som kommer att växa upp efter branden gynnas.

När myndigheter inrättar ett naturreservat innebär det en kedja av händelser som sker i dialog med berörda, allt från naturinventering till kontakt med markägare, fram till beslut och ikraftträdande. I ett läge där hundratals människor har sett sin skog brinna ner är dialogen i arbetet med att bevara naturvärden viktigare än någonsin. Därför är det viktigt att ha förståelse för att arbetet för att skydda och bevara naturvärden är en omfattande process. Många markägare lever nu i ovisshet och det är därför viktigt att dialogen mellan myndigheterna och de berörda inte drar ut på tiden”.

Lena Ek, miljöminister

Läs skogsforskarnas debattartikel i DN här

Miljöaktuellt, redaktionen

Ämnen i artikeln:

Lena EkSveaskog

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.