Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Liberalerna: Förorenaren ska betala och grön skatteväxling

Publicerad: 3 juli 2018, 03:31

20170321 Porträtt av Liberalernas partiledare Jan Björklund

Politik efter principen förorenaren betalar och grön skatteväxling ska öka incitamenten för företagern att skapa hållbara affärsmodeller. Det säger Liberalerna i Aktuell Hållbarhets och Di:s partigranskning inför valet. Läs mer om Liberalernas förslag för att lösa nio allvarliga hållbarhetsutmaningar.


Liberalernas tre främsta åtgärder för att driva på finanssektorn till gröna investeringar

- ”Öka incitamenten för gröna investeringar. Ekonomiska styrmedlen ska vara långsiktiga och teknikneutrala.”
- ”Grön skatteväxling som ökar incitamenten för grönare investeringar.”
- ”Statliga bolag bör föregå med gott exempel. Statens ägarstyrning är viktig.”

Experternas betyg: 2+4=6
Expertkommentaren:
”Bra visioner men hur skall dessa uppnås? Bra att lyfta upp betydelsen av ägarstyrning. Partiet hade dock inte behövt begränsa det till statens ägarstyrning.”
– Susanne Arvidsson, universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet.

Liberalernas tre främsta åtgärder för att driva på näringslivet att ställa om till hållbara affärsmodeller

- ”Förorenaren betalar och grön skatteväxling ökar incitamenten för hållbara affärsmodeller.”
- ”Återvinn mer och främja cirkulär ekonomi. Tydligare krav på producenterna.”
- ”Bättre reklamationsrätt för konsumenter – kan främja utvecklingen av mer hållbara produkter.”

Experternas betyg: 1+4=5
Expertkommentaren:

”Det är högst oklart om partiet förstår innebörden av hållbara affärsmodeller. De flesta åtgärder som partiet föreslår är inom miljöområdet. Miljöaspekten är dock endast en del av hållbarhetsbegreppet. Samma åtgärder lyfts upp flera gånger. Känns lite ambitionslöst. Hållbara produkter är inte detsamma som att utveckla hållbara affärsmodeller.”
– Susanne Arvidsson, universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet.

Liberalernas tre främsta åtgärder för att driva på konsumenter att agera hållbart

- ”Gör det lättare att återvinna och öka kraven på producenterna.
- ”Gör varor och tjänster som har hög miljöbelastning dyrare, sänk skatten på jobb och företagande.”
- ”Miljö- och klimatmärkning på varor och tjänster. I vissa fall obligatorisk klimatmärkning.

Experternas betyg: 2+4=6

Liberalernas tre främsta åtgärder för att minska klimatpåverkan från transporter

- ”Investera i laddinfrastruktur, inför omvänd miljöbilsbonus, reformera reseavdraget, främja lokala åtgärder som miljözoner.”
- ”Flygskatt på EU-nivå, mer biobränsle genom reduktionspliktssystem, olika landningsavgifter beroende på flygbränsle och klimatdeklaration vid köp och reklam av flygresor.”
- ”Investera i tåget. Mer gods på sjön istället för på vägarna.”

Experternas betyg: 4+4=8
Expertkommentaren:

”Bra spridning på åtgärder med bil, flyg, tåg och godstrafik. Det är också bra att inte bara nya bilar berörs av styrmedelsändringar.”
– Anna Kramers, informations- och kommunikationsforskare vid KTH.

Liberalernas tre främsta åtgärder för att minska klimatpåverkan från bostäder och byggande

- ”Gång- och cykeltrafik bör i större utsträckning vara norm istället för biltrafik.”
- ”Förtätning av städer, planera för grönområden, bidra till biologisk mångfald.”
- ”Skatter snarare än subventioner för omställning till ett miljövänligt och klimathållbart samhälle.”

Experternas betyg: 1+1=2
Expertkommentaren:
”De förslag som presenteras handlar inte om klimatpåverkan från bostäder och bebyggelse”
– Mattias Höjer, professor i miljö- och framtidsstudier vid KTH.

Liberalernas tre främsta åtgärder för att minska negativa miljö- och hälsoeffekter från kemikalier

- ”Grön skatteväxling, exemeplvis kemikalieskatt.”
- ”Skärp den europeiska kemikalielagstiftningen. Särskild hänsyn till barn och unga.”
- ”Bort med farliga kemikalier i konsumentprodukter. Öka marknadstillsynen.”

Experternas betyg: 3+2=5
Expertkommentaren:

”Grön skatteväxling och kemikalieskatt är rätt princip, men förslaget är inte det minsta konkret vad som avses beskattas eller hur det ska ske. Det är också rätt att prioritera utifrån barns känslighet, men oklart vad som ska skärpas och hur.”
– Mikael Karlsson, miljöforskare vid KTH.

Liberalernas tre främsta åtgärder för att skydda mänskliga rättigheter i andra länder där svenska företag är verksamma

- ”Utrikespolitik som bidrar till att stärka respekten för demokrati och mänskliga rättigheter i världen.”
- ”Svenskt utvecklingssamarbete ska bidra till att stärka demokrati och mänskliga rättigheter.”
- ”Svenska företag ska följa lagar och se till att mänskliga rättigheter inte kränks.”

Experternas betyg: 2+2=4
Expertkommentaren:

Kraven är väldigt generella och de definierar inte hur utrikespolitiken och utvecklingssamarbetet ska bidra till att stärka mänskliga rättigheter. Här saknas åtgärder med krav på företagen att de ska respektera mänskliga rättigheter och genomföra en ’human rights due diligence’. ”
– Karin Gregow, handläggare med fokus på handelspolitik vid Forum Syd.

Liberalernas tre främsta åtgärder för att minska miljöproblemen från plast

- ”Återvinn mer plast. Ökade återvinningskrav på producenterna.”
- ”Inför platspåseavgift. Styr mot mer återvinning och mer förnyelsebara material.
- ”Rena stränder genom städning.”

Experternas betyg: 3+3=6
Expertkommentaren:
”Städning och avgifter är bra och konkreta förslag. Städningen är ju dock mer ett plåster på såret än att faktiskt lösa problemet.”
– Åsa Stenmarck, plastexpert vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Liberalernas tre främsta åtgärder för att förbättra Östersjöns miljöstatus

- ”Minskad användning av handelsgödsel i jordbruket. Inför en läckageskatt.
- ”I bland behövs akuta fiskestopp liksom marina reservat. Miljövänligt fiske genom högre fiskekvoter.”
- ”Mer internationellt samarbete.”

Experternas betyg: 3+4=7
Expertkommentaren:
”Skatt på handelsgödsel fullt möjligt, om politisk vilja finns. Får sannolikt viss, om än begränsad, effekt.”
– Björn Hassler, professor i miljövetenskap vid Södertörns högskola.

Liberalernas totalpoäng: 49 av 90 möjliga

Aktuell Hållbarhet har låtit 13 experter granska samtliga riksdagspartiers åtgärdsförslag för att lösa tio viktiga hållbarhetsutmaningar. Under poängsättningen har partierna varit anonymiserade. Experterna har alltså inte fått veta vilket parti som lämnat de förslag som experterna fått bedöma.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev