söndag4 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Lite etnokosmologi på semestern?

Publicerad: 13 maj 2009, 04:41

Tänker du bara ligga och lapa sol på semestern? Eller ska du försöka banka in lite kunskap i skallen?


Vad sägs om att besöka ett unikt och ovanligt museum? Det nyrenoverade Litauiska etnokosmologiska museet utanför Moletai (nära huvudstaden Vilnius) i Litauen, försett med nytt UFO, måste vara det mest udda museum man kan tänka sig (måhända näst efter begravningsentreprenörsmuseet i Wien). Lietuvos etnokosmologijos muziejaus befinner sig mitt i en nationalpark i vad som en gång var den mörkaste delen av hela Europa.

Museet ligger granne med Moletais Astronomiska Observatorium (finns beskrivet här: http://teknik360.idg.se/2.8229/1.225792/yrke-kometjagare) som givetvis placerades just där under sovjettiden på grund av det utmärkta mörkret. Även om Europa blivit avsevärt mycket ljusare sedan dess kan man fortfarande utföra alldeles utmärkt astronomi på MAO.

Det etnokosmologiska museet, eller "Kakaras Kyrka" som de kringboende kallar det. Museichefen heter nämligen Gunaras Kakaras och är lettisk och inte litauer.

Nåväl, men etnokosmologin? Det är en nyuppfunnen vetenskap. Här följer ett litet sammandrag av museets presentation.

Litauiska etnokosmologiska museet är det första och enda museum av denna typ i världen. Termen ”etnokosmologi” myntades där och återfinns inte i någon ordbok, men man får förutsätta att det kommer att startas liknande museer i andra länder också.

Museet är unikt så till vida att man förfogar över två besökarteleskop uppe på mycket höga pelare, där allmänheten kan få studera stjärnor på nätterna. Inte för att det inte finns andra museer med egna besökarteleskop, men att de befinner sig uppe på ett 25 meter högt torn, det är unikt. Det här är stora 80-centimetersteleskopet.

Här visas det något mindre, 40-centimetersteleskopet.

Civilisationen på Jorden har en relation med kosmos. Relationen kan vara känslomässig, visuell, etnisk, andlig, kognitiv, pragmatisk, futurologisk, SETI eller ontologisk. Om mänskligheten verkligen är kapabel att ta hand om sin egen framtid under de kommande tusen åren, måste det finnas en samhörighet med kosmos och lämpligen ett djupt intresse för kosmos. Litauiska etnokosmologiska museet är bara ett litet steg på vägen mot att förklara den kosmiska världen.

Museet har sett en konstant ökande ström av besökare, dag såväl som natt, fler än 25.000 per år, vilket är ett bevis på att museets utställningar är meningsfyllda och att de verkligen behövs, samt att museet har ett framtidsvärde.

Etnokosmologi

Uppe på de höga pelarna finns denna utställningshall med glastak.

Etnokosmologin är en sammanställning av hur mänskligheten samverkar med den kosmiska världen och hur denna visar sig i kulturen i form av traditioner, riter, materiellt och oralt arv, vetenskap, teknik, litteratur, konst, filosofi, religioner, framtidsforskning och Science Fiction. Etnokosmoslogin försöker klassificera vårt samröre med den kosmiska världen på följande sätt:

> Känslomässig och visuell samhörighet, från det första ”Åh, så vackert” till konst, vetenskap, filosofi, religion, etik, moral och liknande problem.
> Andlig samhörighet, som reflekteras i all världens religioner.
> Etnisk samhörighet, vårt verbala, rituella och materiella arv som uttrycker en vertikal relation mellan nationen och kosmos.
> Kognitiv samhörighet, en väg mot vetenskaplig kognition gentemot kosmos med hjälp av metoder som astronomi, astrofysik, kosmologi och fysik.
> Pragmatisk samhörighet, genom astronautik, aeronautik, en fysisk väg till kosmos med målet att använda sig av det, tillämpa det och göra en vinst på det.
> Prognostisk samverkan, genom ansträngningar att försöka föreställa sig mänsklighetens framtid på den kosmiska tidsskalan, med allt från vetenskapliga prognoser till Science Fiction.
> Ontologisk samverkan, det oändliga sökandet efter meningen med människans liv i universum.
> En samverkan med det okända, ett nödvändigt tecken på respekten för det okända. Det vore barnsligt att tro att klassificeringen ovan skulle vara den enda möjliga vad gäller alla våra länkar till kosmos.

Det etnokosmologiska museet har till syfte att välja ut och samla, systematisera, bevara och forska kring etnokosmologisk information och att visa upp denna för besökarna.

Utställningens presentation

Etnokosmologisk konst: Reflektioner, av Vytautas Poska, 1999. Scrafiti-fresk.

Museets föremål tolkas av guider. Alla objekt, från materiella objekt till foton och video presenteras för besökarna av högt utbildade guider.

Museet har en informationsbank som består av samlingar av utställningsföremål, ett arkiv av etnologisk folkastronomi, videosamlingar och ett bibliotek.

Himlakroppar kan observeras genom museets teleskop. Teleskopen är tillgängliga för alla besökare.

En etnokosmologisk friluftsutställning, bestående av träskulpturer av helgon, särskilt märkta stenar, solur, mytologiska symboler och skulpturer, och skulpturer av moderna artister som uttrycker våra bidningar till kosmos.

Museet driver dessutom olika specialprogram under året.

Se även museets webbplats på Internet, en koncis och modern metod att presentera utvald etnokosmologisk information, för att vänja människor vid själva idén med etnokosmologi och stimulera dem till att visa mera intresse för samhörigheten mellan människan och kosmos. Sidan har text på engelska.

Om det här museet inte är ballt, är det inget som är ballt!

Läs mer på http://www.cosmos.lt

Museet befinner sig nära byn Kulioniys i Moletai distrikt i Litauen. Se kartan på webbplatsen.

Jörgen Städje

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev