måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Mark- och miljööverdomstolen prövar bullerstörning från fotboll

Publicerad: 15 november 2019, 12:22

Nu ska Mark- och miljööverdomstolen pröva om bullernivåer från fotboll är lagligt enligt miljöbalken.


Mark- och miljööverdomstolen ska överpröva föreläggandet som Nacka kommuns miljö- och stadsbyggnadsnämnd riktat till fritidsnämnden om att minska bullerstörningarna vid fotbollsplanen Boovallen. Genom föreläggandet och efterföljande domar i överinstanserna begränsas speltiderna och bullerskydd måste uppföras, annars väntar ett vite om en miljon kronor per år.

Mark- och miljööverdomstolen fattade sitt beslut i fredags efter att tidigare ha meddelat att man beslutat om fortsatt föredragning i målet, som orsakat upprörda känslor i Fotbollssverige.

Svenska Fotbollförbundet hänvisar bland annat till ökningen av psykisk ohälsa och fetma hos barn samt till den möjlighet till integration som fotbollen ger. Förbundet uppmärksammar också att Kultur- och fritidsnämnden i Sundbyberg beslutat att trotsa gällande riktlinjer för buller och tillåta fotbollsspel, vid Ursviks IP. Nu anser de att Naturvårdsverket borde ges i uppdrag att ta fram en ny vägledning för buller på idrottsanläggningar.
”När barns idrottande jämförs med industribuller eller när det är OK att bo invid motorvägen men inte med spel på fotbollsplanen då måste vi säga ifrån. Här måste det allmänna intresset av att alla som vill får möjlighet att utöva idrott vägas mot den eventuella olägenhet som några grannar upplever av fotbollsspel. Det är helt oacceptabelt från fotbollens sida att barn och ungdomars möjlighet till lek och idrottande begränsas”, skriver Karl-Erik Nilsson, ordförande i Svenska fotbollförbundet, och Lars Ekholmer, ordförande i Stockholms fotbollförbund, i en debattartikel på Svenska Fotbollförbundets hemsida.

Läs domen i underinstansen, Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev