söndag24 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Mer fisk med vindkraft

Publicerad: 13 januari 2010, 08:00

Fundament för vind- och vågkraft i havet kan lokalt öka bestånden av fisk och krabbor. Det visar en avhandling från Stockholms universitet.

Ämnen i artikeln:

HavVindenergiVindkraft

Utveckling av fastsittande djur som blåmussor och havstulpaner gynnas också av de revliknande konstruktionerna, hävdar Dan Wilhelmsson i avhandlingen. Genom att förändra våg- och vindkraftverks fundament kan arters förekomst dessutom påverkas.
– Hårda ytor är ofta hårdvaulta i havet och fundamenten kan fungera som konstgjorda rev. Ofta läggs högar av stora stenar runt fundamenten för att förhindra erosion kring dessa och detta förstärker revfunktionen, säger Dan Wilhelmsson på Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet, i en kommentar.

Hur det marina livet kommer att påverkas av exempelvis vind- och vågkraftsparker till havs är inte klarlagt i dag. Wilhelmssons avhandling studerar hur fundamenten i sådana miljöer skapar livsmiljöer för fiskar, krabbor, humrar och fastsittande djur och växter. Resultatet är att områden kring vindkraftverk har en högre täthet av fisk än de omgivande bottnarna trots god tillgång på stenbumlingar och alger. Bäst tycks miljön vara för blåmussor vars tillväxtförhållanden verkar vara goda. Vid vågkraftsfundament bestående av betongblock uppstår ansamlingar av fisk och krabbtaskor. När blåmussor faller av från ytbojar blir de föda för djur på fundamenten och på den omgivande botten, hävdar Wilhelmsson. Vid ett experiment med hål i fundamenten ökade mängden krabbtaskor dramatiskt och var hålen placeras påverkar även tillvaron för krabbor.
– Genom vind- och vågkraftparker skulle man kunna skapa stora områden med biologiskt produktiva revstrukturer, som dessutom är skyddade från skadlig bottentrålning. Med en genomtänkt design av fundamenten skulle man kunna gynna och skydda viktiga arter, eller kanske tvärtom minska reveffekterna för att minimera påverkan på ett område, säger Dan Wilhelmsson i ett pressmeddelande.

Tillväxten för vissa arter kan ske på bekostnad av andra arter. Rovdjursbestånden på konstgjorda rev kan bli så stora att sjöpennor, sjöstjärnor och kräftdjur kan glesas ut eller till och med försvinna helt.

Avhandlingen heter Aspekter på förnyelsebar energi till havs och dess förändring av marina miljöer.

Jonnie Wistrand

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev