måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Mikael Karlsson: ”Miljöministern verkar vilja vrida klockan tillbaka”

Publicerad: 2 mars 2010, 13:14

Miljöminister Andreas Carlgren vill göra det besvärligare för myndigheter och domstolar att ta ställning i miljöprövningar och svårare för grannar till förorenande verksamheter att få tillgång till fakta. Det skriver Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson i ett debattinlägg.

Ämnen i artikeln:

Politik

Miljöminister Andreas Carlgren vill göra det besvärligare för myndigheter och domstolar att ta ställning i miljöprövningar och svårare för grannar till förorenande verksamheter att få tillgång till fakta.

Det lagförslag om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) som regeringen nyligen presenterade innebär en rad försvagningar av de svenska reglerna. Förslaget kan bli lag redan i sommar.

Kraven på exploatörer att redovisa fakta om miljöeffekter sänks. Huvudregeln om att verksamheter med tillståndsplikt ska göra en miljökonsekvensbeskrivning försvinner. Det kommer att innebära att mer av länsstyrelsernas och kommunernas tid kommer att upptas av frågan om en miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram eller inte, istället för sakfrågorna.

Reglerna om MKB kom en gång till för att domstolar och myndigheter i decennier tvingats fatta beslut på svag kunskapsgrund. Miljöministern verkar nu vilja vrida klockan tillbaka.

Också kravet att den som ansöker om tillstånd för miljöfarlig verksamhet ska redovisa alternativa möjliga placeringar försvagas. Förslaget kommer att innebära ytterligare byråkrati för samhället och fler konflikter. En bred diskussion om placeringen av en verksamhet i ett tidigt samråd kan minska mängden överklaganden och konflikter, reducera kostnaderna för samhället och snabba på processen för den som vill etablera en verksamhet.

Syftet med förändringarna påstås vara att förenkla och minska arbetsbördan för företag. Men regeringens eget Tillväxtverk har vid upprepade tillfällen redovisat statistik som visar att företagen anser att bördan av miljöreglerna är liten. Samma resultat har undersökningar inom EU visat.

Men eftersom kravet att en verksamhet som är tillståndspliktig automatiskt ska ta fram en miljökonsekvensbeskrivning försvinner, uppkommer en ny myndighetsprocess där det ska avgöras om det finns skäl att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning. Detta riskerar att försena ärendena och öka den administrativa bördan även för företagen.

Andreas Carlgren meddelade i ett pressmeddelande i fjol när arbete med det förslag som nu är klart inleddes att syftet var att underlätta för både myndigheter och företag. Men frågan är om inte det förslag som nu presenterats är ett skott i foten eftersom det krånglar till processen för företag och myndigheter.

Fakta är nyckeln till miljöfrågorna. Med hjälp av fakta kan låsningar öppnas upp och onödig miljöförstöring undvikas. Vi behöver mer av den varan, inte mindre.

Mikael Karlsson, Ordförande Naturskyddsföreningen

Miljöaktuellt, redaktionen

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev