Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Miljöaktuellts enkät till Sveriges kommuner 2015

Publicerad: 7 april 2015, 07:00

Frågor i Miljöaktuellts enkät till Sveriges kommuner 2015.


Frågor i Miljöaktuellts enkät till Sveriges kommuner 2015.

Har kommunen ett politiskt antaget klimatmål för att minska utsläppen av växthusgaser inom det egna geografiska området som minst motsvarar det nationella klimatmålet för 2020?

Publicerar kommunen mätningar/modellberäkningar som anger utsläppen av växthusgaser inom det egna geografiska området?

Har kommunen ett politiskt antaget miljöprogram (eller motsvarande) med lokala miljömål kopplade till de nationella miljömålen som omfattar hela kommunorganisationen?

Har kommunen som policy att köpa eller leasa enbart miljöbilar enligt den senaste miljöbilsdefinitionen?

Säkerställer kommunen att koldioxidutsläppen från samhällsbetalda transporter (exempelvis skolskjutsar, färdtjänst, varutransporter m.m.) minskar, genom att använda ekonomiska styrmedel eller krav som följs upp?
Har kommunen en handlingsplan (eller motsvarande) för att öka andelen hållbara transporter, dvs få fler att cykla, gå eller åka kollektivt bland kommunens anställda?

Tar kommunen hänsyn till ekosystemtjänsters värde i sitt planarbete?
Har kommunen integrerat anpassning till klimatförändring i sin risk- och sårbarhetsanalys?

Har kommunen eller kommunalägd verksamhet sedan 2014 års början exploaterat, eller låtit exploatera skyddsvärd natur eller god jordbruksmark?
Har kommunen som mål för större ombyggnationer eller renoveringar av kommunalägda bostäder och andra lokaler att energiprestandan ska understiga BBR med minst 25%?

Använder kommunen i de allra flesta fall livscykelanalys för att minska miljöpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder?

Har kommunen ett politiskt antaget mål och handlingsplan för att öka andelen solvärme/solel i sina fastigheter?

Arbetar kommunen för att underlätta invånarnas delaktighet och öka medvetandegraden i kommunens miljöprojekt? Om ja, hur?

Har kommunen ett ledningssystem där miljöfrågor ingår och som omfattar hela organisationen (inklusive kommunala bolag)?

Är minst hälften av kommunkoncernen certifierad enligt ISO 14001, EMAS eller diplomerad av Svensk Miljöbas eller någon annan miljöledningsstandard?
Har kommunen en utsedd tjänsteperson med särskilt ansvar för miljöfrågor på strategisk nivå?

Har kommunen något beslutat mål för att en viss andel upphandlade produkter ska vara märkta/verifierade med tredjeparts miljömässiga certifieringar?

Kopplar kommunen sina miljömål till det praktiska upphandlings- och inköpsarbetet?

Granskar kommunen efterlevnad av ev. sociala krav och miljökrav som ställts på leverantörer vid upphandling genom stickprov minst en gång under respektive avtalsperiod?

Arbetar kommunen aktivt med näringsliv och organisationer för en mer hållbar livsmedelsproduktion eller livsmedelskonsumtion genom utbildningsinsatser, informationskampanjer eller annat?

Har kommunen infört minst en köttfri dag i veckan i minst hälften av kommunens matserveringar (eller minskat köttkonsumtionen lika mycket på andra sätt)?

Samlar kommunen in matavfall separat (till exempel för rötning till biogas) från minst hälften av hushållen?

Har kommunen kontrollerat luftkvaliteten genom mätning, modellberäkning eller objektiv skattning på egen hand eller i samverkan med andra kommuner under de tre senaste åren?

Har kommunen sedan 2014 års början arbetat med något miljöprojekt (exempelvis lokala vattenvårdsprojekt, lokala naturvårdsprojekt, klimatinvesterinsprojekt eller Energimyndighetens Uthållig kommun) för att förbättra kommunens miljöstatus och bidra till att uppnå miljökvalitetsmålen?

Har kommunen en strategi för hållbar IT med mätbara verksamhetsmål som är direkt kopplade till organisationens hållbarhetsarbete?

Har kommunen tydliga placeringsdirektiv som utesluter investeringar i verksamheter med stor miljö- och klimatpåverkan?

Bedriver kommunen ett systematiskt arbete för att förbättra hanteringen av kemikalier i hela organisationen (inklusive bolag) och för att successivt fasa ut eller byta ut farliga kemikalier?

Är kommunen aktiv medlem i någon/några miljöförening/ar för kommuner eller kommunsamarbeten avseende miljöfrågor, i så fall vilken/vilka?

Miljöaktuellt, redaktionen

Dela artikeln:


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.

Se fler branschtitlar från Bonnier News