Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Miljökrav smörjer affärerna för industrijätten Alfa Laval

Publicerad: 29 mars 2006, 14:40

Miljökrav och utrustning för nya energitider kan smörja affärerna för traditionell verkstadsindustri. Efter ett par motiga år är Alfa Laval på rull. Lars Renström fick motta analytikernas applåder när han presenterade fjärde kvartalsrapporten 2005, och han lovar fortsatt stark utveckling, med minst fem procent om året under en konjunkturcykel, i en intervju med Dagens Miljö.


Tillväxten är makalös och orderstocken motsvarar en halv årsomsättning, 8 miljarder kronor. Uppemot fyrtio procent av Alfa Lavals beställningar kommer från energiföretag och energirelaterad industri. Ännu hittar han oftast storkunderna bland traditionella olje- och naturgasföretag i Mellanöstern, men Lars Renström ser nya marknader som växer, berättar han vid ett möte med Dagens Miljö.
Det var Gustaf de Laval och Oscar Lamm som startade AB Separator 1883 kring en uppfinning, mjölkseparatorn, på Kungsholmen i Stockholm.
AB Separator har sedan blivit Alfa Laval, en internationell koncern med 9 500 anställda. Separatorn, en centrifug som separerar vätskor med olika densitet, snurrar fortfarande in pengar, nu bland annat som miljöteknik.

Det kan till exempel handla om att rena vevhusgaserna på diesellastbilar. Små separatorer skiljer oljedroppar och sotpartiklar från den gas som läcker ut via vevhuset. Det ställs allt högre emissionskrav. Korea och Japan har redan lag på rening och sådana krav väntas också i Kalifornien och i Europa.
– Vår hypotes är att kravet på sikt införs på alla medeltunga och tunga lastbilar i världen. Fullt utvecklad kommer världsmarknaden för rening av vevhusgaser att vara värd runt en miljard svenska kronor, det är vår bedömning. Vi kommer naturligtvis inte att få vara ensamma där, men vi tror att vi kommer att ha en betydande del, eftersom vi är pionjärer och kan teknologin, säger Lars Renström.
Alfa Laval har redan skrivit avtal med Scania, Volvokoncernen och Daimler Chrysler. Därmed har man täckt upp alla de tre ledande tillverkarna av tunga lastvagnar. Den nya tekniken kommer successivt att införas på nya motormodeller, några tar in den mycket snabbt.
Det finns en alternativ metod, med filter. Men på Alfa Laval räknar man med att kravet på reningsnivå kommer att gynna deras lösning. För några år sedan bildade företaget ett joint venture med Haldex, den svenska underleverantören, för att ta sig in i fordonsindustrin.
– Vi hade teknologin och de har sin erfarenhet. Vi ser det som ett winwin-case. Ingen av oss klarar oss utan den andre, säger Lars Renström.

Betydligt större separatorer används av företagen som utvinner olja ur oljegrus. Alfa Laval har utvecklat en process där både värmeväxlare och höghastighetsseparatorer används. Separatorerna skiljer ut oljan från sand och vatten.
De stora oljegrusfyndigheterna finns i Kanada och Venezuela. Alfa Laval har sålt utrustning till företag i Kanada i 25 år.
– Vi har många separatorer i drift. Nu har USA sagt att de inte vill vara alltför beroende av olja från politiskt instabila länder. Med de energipriser som gäller i dag är det klart lönsamt att utvinna olja ur tjärsand. Oljeinnehållet i världens oljesand sägs vara världens tredje största fyndighet.
– Det är ett snabbväxande område för oss. Högt kvalificerad utrustning, krävande applikationer i krävande miljöer. Gruset sliter på separatorerna, så reservdelsförbrukningen är hög. Det blir en stor eftermarknad.
Lars Renström styr över en koncern med tre huvudprodukter. Separatorer står för 30–35 procent av omsättningen, flödesutrustning, det vill säga pumpar och ventiler, för cirka 20 procent och värmeväxlare för 45–50 procent. Marknaden för värmeväxlare växer snabbast. Här ser man tydligast kopplingen till energipriset.

Värmeväxlare används bland annat vid framställningen av etanol för uppvärmning och avkylning under jäsningsprocessen. Alfa Laval utvecklar produkter och processer tillsammans med Lantmännens Agroetanol i Östergötland. Verksamheten kom i gång år 2000 och nu finns det långt gångna planer på att expandera verksamheten. Men etanol som bilbränsle är hett inte bara i Sverige.
Lars Renström hade nyligen dotterbolagscheferna i Kanada, USA, Tjeckien och Thailand på besök, berättar han.
– Det blev ett intressant lunchsamtal. Det gick en röd tråd genom alla fyra dotterbolagens rapporter att det i deras länder investeras tungt i etanol och/eller biodiesel.
Kanada var sent ute, men investerar nu i sin andra anläggning för bioetanol. I Thailand är Alfa Laval på väg att få order på tre kompletta etanolanläggningar. Tjeckien gör både etanol och biodiesel. Och i fjol hade Alfa Laval beställningar på 100 mkr från den amerikanska etanolindustrin.
– USA på väg fram, massivt, kraftigt. Det är det land som investerar klart mest just nu. Etanolmarknaden har varit bra i ett par år. Idag finns sextio-sjuttio anläggningar, nu ska ytterligare sextio byggas på ett år. President Bush tog upp planerna i sitt senaste State of the Nation-tal, han ser utbyggnaden som en nationell säkerhetsfråga.
Råvarorna varierar. I Kanada görs etanol på vete och majs, i Thailand på frukt. I USA är det ofta jordbrukskooperativ som slår sig samman och vidareförädlar majs för att få bättre lönsamhet. I Brasilien, som var först ute, täcker nu etanol närmare hälften av landets bränslebehov. Den mesta etanol som vi blandar i vår bensin kommer från Brasilien, vi tar cirka tio procent av landets etanolexport. Brasilianarna framställer etanol ur sockerrör när sockermarknaden är mättad.
– Det är intressant, det finns nu investeringsfonder i socker. Socker är inte bara smaksättare, utan kommer också att vara en råvara inom drivmedelsindustrin.
För att få bättre lönsamhet i framställning tar industrin också hand om restprodukterna och gör pellets som proteinrikt djurfoder av dem.
– Våra höghastighetsseparatorer används också för att göra biodiesel. Biodiesel är egentligen vegetabiliska oljor som vidareförädlas.
Idag säljer Alfa Laval utrustning för etanolframställning för 300 miljoner kronor om året, i och för sig bara två procent av koncernens totala omsättning.
– Det har ingen avgörande roll i vår ekonomi idag. Men det är ett viktigt tillväxtområde för oss.

Debatten förs nu om när etanol kan slå igenom. Har ni gjort någon prognos?
– I Brasilien, som är mest kostnadseffektivt, ligger break even vid 35 dollar per fat för att etanol ska vara lönsamt utan subventioner. I USA, baserat på de grödor som finns där, är nivån 50 dollar per fat. Där klarar man sig utan subventioner.
Så väntas det inte bli i Norden. Tumregeln här är 65–70 dollar per fat.
– Ska det bli en omfattning på etanolhanteringen i Norden,
måste politikerna vara med. Med den politiska insikt som finns idag kommer politikerna att driva frågan. Vi kan se att man nu till exempel i Stockholm har olika fördelar av att köra med etanol. Det har varit en snabb utveckling.
Men Lars Renström tror att etanol kommer att förbli ett bränslekomplement.
– Det kommer aldrig att ersätta bensin.

Men olja är på väg ut?
– Jag tror fortfarande på de fossila bränslena. De finns där och det är oerhört viktigt att samhället och världen plockar fram teknologier för att kunna använda de fossila bränslena på ett miljömässigt bra sätt. Hela världen är beroende av fossila bränslen. Olika alternativ som kommer fram, om det är vindkraft eller etanol, är bara komplement. De kan inte ersätta oljan.

Men någon gång tar oljan slut…
– Ja, det är en ändlig resurs. Men livslängden kan förlängas på olika sätt, till exempel genom att man som i Sverige blandar fem procent etanol i bensinen.

De flesta experter räknar ändå med att oljeproduktionen kommer att gå ner om några årtionden …?
– Sådana prognoser måste jag överlämna åt dem som är experter på det. Men jag ser att flytande naturgas kommer mycket starkt och vi har haft en mycket stark orderingång från Mellanöstern vad gäller produktion av flytande naturgas, LNG. Vi fick en stor order på 200 miljoner konor från Qatar.
– Det finns ett jättelikt gasfält som går under Persiska Viken mellan Qatar och Iran. Båda tappar från var sitt håll. Det beställs mängder av fartyg som ska transportera den här gasen. Vi ser att det byggs mottagarstationer i USA, England och Japan. Kina försöker också på alla sätt säkra tillgången på fossil energi.

Är det ändå inte dags att fundera på nästa teknik? Bränsleceller?
– Vi levererar värmeväxlare till bränsleceller som befinner sig på experimentstadiet. Det finns företag i Japan och i Nordamerika som experimenterar. Men det är ingenting som vi satsar hårt på. Bränsleceller verkar ligga långt bort i tiden. Jag är inte så väl insatt, men jag läser i tidningar vad folk inom bilindustrin säger om dem. Bilindustrin flyttar hela tiden gränsen för när bränsleceller ska bli kommersiellt intressanta. Jag såg nyligen att tidpunkten flyttats från 2010 till 2015.
Det är bara nio år dit…?
– Då svarar jag att det aldrig kommer att vara en kärnverksamhet för oss.

Ni är en stor, världsomspännande koncern med många dotterbolag. Hur försäkrar du dig om att det inte förekommer korruption i organisationen?
– Vi har våra etiska regler, vi bedriver utbildning och vi gör även egna internrevisioner.

Hur görs revideringen?
– Jag kan inte svara i detalj, som en normal revision. Vi väljer ut ett antal länder per år. Jag kan säga att jag i ett bolag med nära 10 000 anställda aldrig kan garantera vad en enskild medarbetare har för sig. Men det är oerhört viktigt att vi upprätthåller hög etisk standard. Och om vi skulle finna någon överträdelse, gäller det att reagera mycket snabbt och skarpt.

Har ni haft något sådant fall?
– Inte under min tid i koncernen.

Ni har haft ett antal asbestanklagelser emot er. Hur säker kan du vara på att företaget inte åker på ett stort asbestskadestånd?
– Vi har hela tiden haft uppfattningen att vi inte riskerar ett asbestskadestånd som är så stort att det får en avgörande inverkan, varken på resultatet eller på koncernens ekonomiska ställning. Vi har försäkringar som täcker merparten av de kostnader som vi har, men vi har fortlöpande advokatkostnader. Det här är inga konstigheter, det är något som vi och många andra företag som är verksamma i USA får leva med.
Av Göran Kristiansson

Fakta Lars Renström

Född: 1951, i Umeå
Utbildning: Civilingenjör (KTH) och Ekonomie Kandidat
Bor: Lund
Familj: Gift, två barn
Karriär: Ericsson, ABB, Atlas Copco, Seco Tools
Aktuell som: Koncernchef Alfa Laval sedan oktober 2004
Lön: 4,4 Mkr, plus bonus
Alfa Laval – i 100 länder
Grundat:
1883 (som Separator AB)
Omsättning: 16,3 mdr kr
Antal anställda: 9 500
Marknad: ca 100 länder, egna säljbolag i 55.
Styrelseordförande: Anders Narvinger

Miljöaktuellt, redaktionen

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.