Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Miljökraven på it-avdelningarna ökar

Publicerad: 11 mars 2011, 09:57

Det blir allt vanligare med miljökrav på it-avdelningen, men enligt statistiken sker ökningen främst hos större företag.

Ämnen i artikeln:

CleantechTeknikMiljöteknikGreentechForskningIngenjör

Statistiska centralbyrån publicerar varje år en rapport om företagens användning av it. Sedan två år tillbaka finns även ett specifikt miljöavsnitt i rapporten för att belysa företagens miljömedvetenhet.

Årets resultat pekar på en ökad miljömedvetenhet där allt fler företag ställer någon form av miljökrav på it-avdelningen. Utvecklingen gäller dock främst företag med tio anställda eller fler. Bland företag med färre anställda är resultaten i stort sett oförändrade från tidigare år.

Användningen av it kan i många fall ge en bättre effekt på miljön, exempelvis genom att minska antalet resor och välja mer energisnål utrustning. Siffrorna i undersökningen baserar sig på enkätsvar från it-chefer eller motsvarande på drygt 4000 svenska företag med tio anställda eller fler.

Att mötas och arbeta på distans
När det gäller att välja bort den fysiska resan till fördel för någon slags distansmöte har nära tre av tio företag (28 procent) en sådan policy. 2009 var den andelen 25 procent. Resultatet varierar dock kraftigt beroende på företagets storlek. Hela 64 procent av företagen med 250 anställda eller fler har en sådan policy, medan endast 19 procent av de med nio anställda eller mindre förespråkar distansmöten.

Fler företag rapporterar att de har anställda som regelbundet arbetar på distans mot företagets it-system. Mellan 2009 och 2010 rapporteras nu en ökning från 40 till 45 procent, en intressant utveckling då siffran under flera år varit så gott som oförändrad. I toppen ligger inte helt oväntat finansföretag samt informations- och kommunikationsföretag, där 71 respektive 77 procent av företagen har anställda som regelbundet arbetar på distans.

Upphandling och energiförbrukning
Även om miljökrav vid upphandlingar fortfarande är ovanliga märks en viss ökning även här. 24 procent rapporteras kräva att leverantörerna är miljöcertifierade. 37 procent ställer även krav på att den nya hårdvaran har låg energiförbrukning. Jämfört med 2009 var de siffrorna 23 respektive 33 procent.

Krav på energibesparande funktioner vid användning av it-utrustning finns hos 42 procent av företagen, jämfört med 40 procent 2009. Det innefattar bland annat skärmsläckare, avstängda datorer nattetid och färre pappersutskrifter. Även här ökar andelen ju fler anställda företaget har, men skillnaderna är också stora mellan olika branscher. I finanssektorn har 59 procent sådana krav till skillnad från 30 procent hos företag inom hotell och restaurang.

Statistiska Centralbyrån anger att det finns ett visst bortfall när det gäller svaren, i synnerhet angående miljöfrågorna i undersökningen. Det kan peka på att alla it-ansvariga ännu inte har full koll på företagets miljöarbete och därför väljer att inte fylla i något svarsalternativ.

Trots att miljökraven på it-avdelningarna ökat i relevans från 2009 till 2010 är det en bra bit kvar innan hälften av företagen tänker grönt. Tabell: SCB.

Miljöaktuellt, redaktionen

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev