lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Miljömålen kan gynnas av minskad jordbearbetning

Publicerad: 29 april 2011, 08:14

En ny rapport från Jordbruksverket visar hur växtnäringsläckage och klimatpåverkan från jordbruket kan minskas utan att den kemiska bekämpningen ökar.

Ämnen i artikeln:

JordbruksverketSveriges Lantbruksuniversitet

Rapporten Reducerad jordbearbetning på rätt sätt – en vinst för miljön! är skriven för Jordbruksverkets räkning av Maria Stenberg vid SLU. Häri framgår att med rätt förutsättningar kan flera av de svenska miljömålen gynnas av att lantbrukaren drar ner på jordbearbetningen.

Normalt plöjs jordbruksmark för att luckring ska ske så att nya grödor ska kunna etablera sina rötter i marken tillräckligt djupt. Reducerad jordbearbetning innebär däremot att lantbrukaren plöjer grundare än normalt eller inte plöjer alls.

Främst fyra av de svenska miljömålen påverkas i dessa fall:

Begränsad klimatpåverkan – bränsleförbrukningen går ner, och därigenom minskas koldioxidutsläppen. Om reducerad jordbearbetning tillämpas långsiktigt kan också storleken på markens kollager öka.

Ingen övergödning – reducerad jordbearbetning kan orsaka minskad utlakning av växtnäringsämnen, främst kväve och fosfor.

Giftfri miljö – här finns enligt rapporten den stora miljömålskonflikten. Plöjning har nämligen en växtskyddsfunktion då plogen vänder ner ogräs som kan konkurrera med grödorna. När jordbearbetningen reduceras så reduceras även växtskyddet från plöjningen – något som kan kompenseras med ökad kemisk bekämpning.

Ett rikt växt- och djurliv – den biologiska mångfalden kan gynnas om andra arter än endast kulturväxterna ges utrymme att växa. Det i sin tur kan gynna insekter, fåglar och andra djurarter som lever av dessa. Men med kemisk bekämpning kan resultatet i stället bli negativt.

För att det hela ska bli en vinst för miljön krävs därför:
– att det finns kunskap och intresse hos lantbrukaren för att reducera jordbearbetningen.
– att lantbrukaren utgår från platsgivna förutsättningar och prioriterar områden med bra markstruktur, där jorden inte är i så stort behov av luckring.
– att lantbrukaren samtidigt väljer bort mark där det är ett högt ogrästryck.
– att skörden förblir hög även med mindre plöjning så att den minskade bränsleförbrukningen verkligen ger en vinst för klimatet.

Anders Hellberg

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev