Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Miljömyndigheter sågar utredning

Publicerad: 14 oktober 2015, 05:08

Nu har remissinstanserna fått säga sitt om utredningen som hade i uppgift att se över Sveriges system med miljömyndigheter. Naturvårdsverkets anser att ett sänkt anslag kan äventyra den internationella miljörapporteringen medan mark- och miljööverdomstolen i stort sett sågar förslagen rakt av.


Den här artikeln publicerades den 13 oktober i Miljöaktuellt Idag.

Utredningen om miljömyndigheternas organisation, beställd av tidigare miljöminister Lena Ek (C), togs i våras emot av nuvarande klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP). Nu har även remissinstanserna fått säga sitt.

Ett av förslagen var att frånta Naturvårdsverket uppdraget att återkommande redovisa Sveriges arbete med miljökvalitetsmålen. Här är den berörda myndigheten kritisk till att uppgiften istället ska ges till Formas och menar att en så pass stor minskning av anslaget för miljöövervakning skulle kunna riskera Naturvårdsverkets förmåga att genomföra internationell rapportering av miljödata som Sverige har förbundit sig att göra. Formas instämmer dock i utredarens syn att den som gör utvärderingen inte själv ska vara en del av miljömålssystemet och välkomnar samtidigt det höjda anslaget.

Ett annat av utredningens förslag var att skapa en ny myndighet, Miljöinspektionen, som ska ta hand om tillståndsprövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet för kapitlen 9,11 och 13-15 i miljöbalken. Naturvårdsverket tycker att underlaget bakom förslaget är ofullständigt. Även Länsstyrelsen i Stockholm säger nej till förslaget och pekar på att kompetens inom berörda myndigheter skulle splittras. Därtill skulle en verksamhetsutövare som lyder under miljöbalkens nionde kapitel och samtidigt har en föroreningsproblematik enligt tionde kapitlet få flera olika tillsynsmyndigheter. Fler länsstyrelser är kritiska till förslaget.

Mark- och miljööverdomstolen skriver i sitt remissvar att utredningen har ”grundläggande brister” och fortsätter så här:
” I utredningens förslag ingår att, som ett andra steg, mark- och miljödomstolarnas tillståndsgivning flyttas över till Miljöinspektionen. Detta skulle med den bestämmelse om överklagande som finns i lagförslaget medföra att Högsta domstolen inte längre skulle ingå i prövningsordningen. Utredningen har överhuvudtaget inte nämnt något om de konsekvenser för instansordningen som förslaget medför.” Myndigheten ifrågasätter också lämpligheten i att en myndighet sköter både tillståndsgivning och tillsyn.

Så här sa Åsa Romson när hon tog emot utredningen i våras:
– Ambitionen att förstärka tillsynen är i grunden bra. Vår bedömning är dock att man inte i första hand effektiviserar och förbättrar tillsynen genom stora myndighetsreformer. Vi kommer i stället att se över hur vi i annat sammanhang kan åstadkomma förbättringar på detta område.

Läs Naturvårdsverkets remissvar här (pdf).

Läs Formas remissvar här (pdf).

Läs Mark- och miljööverdomstolens remissvar här (pdf).

Läs länsstyrelsen i Stockholms remissvar här (pdf).

Martina Frisk

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.