Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Miljöpartiet: Fossil utfasning och mål för cirkulär ekonomi

Publicerad: 13 augusti 2018, 13:00

I Aktuell Hållbarhets partigranskning får Miljöpartiet höga poäng från experterna inom en rad miljöfrågor. Inom området företag och mänskliga rättigheter är experterna dock inte imponerade.


I Aktuell Hållbarhets partigranskning har de åtta riksdagspartierna fått berätta hur de vill lösa ett antal olika hållbarhetsutmaningar. Därefter har en grupp experter granskat partiernas föreslagna åtgärder- och satt betyg på dem.

Miljöpartiets tre främsta åtgärder för att driva på finanssektorn till gröna investeringar

Miljöpartiets tre främsta åtgärder för att driva på näringslivet att ställa om till hållbara affärsmodeller

Experternas betyg: 4+4=8
Expertkommentaren: ”Den första punkten innefattar många intressanta idéer och det finns stor potential att utveckla kraftfulla konstruktiva åtgärder. Vad som behövs är dock ett tydligare fokus på själva genomförandet.”
– Susanne Arvidsson, universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet.

Miljöpartiets tre främsta åtgärder för att driva på konsumenter att agera hållbart

Experternas betyg: 3+4=7
Expertkommentaren: ”Partiet verkar generellt ha en bra grund för en relativt genomtänkt hållbarhetspolitik (eller kanske snarare miljöpolitik). Vad som krävs är dock en konkretisering samt breddning mot hållbarhet och inte endast miljöaspekter.”
– Susanne Arvidsson, universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet.

Miljöpartiets tre främsta åtgärder för att minska klimatpåverkan från transporter

Experternas betyg: 4+4=8
Expertkommentaren: Bra spridning med tåg, gods och bränsle. Bra att bränsle är specifikt uttryckt. Inget om flyg och bra att järnvägen skall upprustas och bindas ihop men frågetecken om ifall höghastighetståg skall ses som en miljöinvestering.”
– Anna Kramer, informations- och kommunikationsforskare vid KTH.

Miljöpartiets tre främsta åtgärder för att minska klimatpåverkan från bostäder och byggande

Experternas betyg: 4+4=8
Expertkommentaren: ”Bästa förslagen av alla partiförslagen när det gäller klimatpåverkan från bostäder och byggande”
– Mattias Höjer, professor i miljö- och framtidsstudier vid KTH.

Miljöpartiets tre främsta åtgärder för att minska negativa miljö- och hälsoeffekter från kemikalier

Experternas betyg: 1+4= 5
Expertkommentaren: ”Bra med globalt regelverk, det behövs verkligen. Men mycket är oklart om vad som avses rörande EU.”
– Mikael Karlsson, miljöforskare vid KTH.

Miljöpartiets tre främsta åtgärder för att skydda mänskliga rättigheter i andra länder där svenska företag är verksamma

Experternas betyg: 2+2=4
Expertkommentaren: ”Förslagen är inte tillräckliga och de täcker inte behovet av åtgärder. Klimatåtgärder är bra, men är inte tillräckligt för att adressera frågorna om företag och mänskliga rättigheter.”
– Karin Gregow, handläggare med fokus på handelspolitik vid Forum Syd.

Miljöpartiets tre främsta åtgärder för att minska miljöproblemen från plast

Experternas betyg: 2+3=5
Expertkommentaren: ”Bra att titta över mikroplasterna. Men förslagen saknar helt cirkularitet och att nyttja plastens goda egenskaper. Producenternas möjligheter och ansvar nämns inte heller med en rad.”
– Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells.

Miljöpartiets tre främsta åtgärder för att förbättra Östersjöns miljöstatus

Experternas betyg: 3+3=6
Expertkommentaren: ”Bra åtgärder men som i stora drag redan pågår.”
– Conrad Stralka, verksamhetschef vid Baltic Sea 2020.

Miljöpartiets totalpoäng: 59 av 90 möjliga

Aktuell Hållbarhet har låtit 13 experter granska samtliga riksdagspartiers åtgärdsförslag för att lösa tio viktiga hållbarhetsutmaningar. Under poängsättningen har partierna varit anonymiserade. Experterna har alltså inte fått veta vilket parti som lämnat de förslag som experterna fått bedöma.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev