måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Miljörörelsen nobbar intensivskog

Publicerad: 27 januari 2010, 08:20

I ett remisssvar avvisar Naturskyddsföreningen regeringens förslag för intensivodling av skog. Andra miljöorganisationer är på samma linje.

Ämnen i artikeln:

Skog

JR

Jon Röhne

jon.rohne@aktuellhallbarhet.se


Regeringen har gett SLU i uppdrag att utreda förutsättning för intensivodling av skog på marker med låga naturvärden. Utredningens huvudförslag går ut på att intensiva odlingsmetoder ska införas på 10 till 15 procent av skogsmarken och på 400 000 hektar före detta åkermark.

Många remissinstander inom miljörörelsen ger emellertid förslaget tummen ned. Enligt Naturskyddsföreningen kommer regeringens förslag till exempel att "innebära en mycket negativ påverkan på skogslandskapet om de genomförs".

I Naturskyddsföreningens remissvar skriver man bland anant att förslaget har starkt negativa konskvenser för biologisk mångfald och sociala värden. Att förslaget, som innehåller idag otillåtna metoder, inte är förenligt med hållbart skogsbruk. Man skriver också att förslaget strider mot riksdagens miljömål Levand skogar och att det inte är förenligt med den rådande skogspolitiken där det slagits fast att miljö och produktion är jämställda mål.

WWF skriver i sitt remissvar att "Världsnaturfonden WWF avvisar utredningens förslag om ökade möjligheter för intensivodling i sin helhet. Ifall detta skulle vara aktuellt måste en total och heltäckande genomgång av skogspolitiken genomföras." Och på Artdatabanken, som också avvisar förslaget skriver man "Vi bedömer det som en helt orimlig föreställning att begångna fel kommer att kunna återställas, när effekterna efter lång tid visar sig."

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev