Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag27.01.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Klimat

Miljösystem garanterar inte ett bra miljöarbete

Publicerad: 22 Januari 2004, 13:23

Många företag använder sig i dag av miljöled-ningssystem. För närvarande pågår en debatt om miljöeffekterna av sådana system: Är de bra för miljön? Vad garanterar ett certifikat?


Med miljöledningssystem menas här system utformade enligt de drygt 50 kraven i den internationella standarden ISO 14001 och/eller den snarlika EU-förordningen EMAS. Miljöledningssystemen införs på frivillig basis, de granskas av en tredje part (ett certifieringsorgan), och om kraven uppfylls kan ett certifikat erhållas.

Jag vill betona att många företag använder miljöledningssystem på ett bra sätt, det vill säga man lyckas med hjälp av systemen nå viktiga miljöförbätt-ringar. Det är dock också viktigt att notera att varken ISO 14001 eller EMAS innehåller några absoluta krav. Således saknas krav som innebär att man till exempel måste använda energi baserad på förnyelsebara källor eller inte får använda vissa ämnen. Det är alltså en väsentlig skillnad mot miljömärkning. Det regleras inte heller hur mycket resurser man använder. Huvudkravet är i stället att organisationen ständigt ska förbättra sin miljöprestanda.

Det är i mycket stor utsträckning upp till varje enskilt företag hur resultaten blir. Motiven är avgörande. Verktyget miljöledningssystem har en stor potential och företag som både har tillräcklig kompetens och starka drivkrafter för ett seriöst miljöarbete, tillvaratar också dennna potential. Men det finns också företag som inför systemen i huvudsak för att skapa en god miljöimage och som inte alls förbättrar sin miljöprestanda, som åker snålskjuts på de duktiga företagens prestationer och äventyrar trovärdigheten.

Standardkraven är med avsikt oprecisa, med syftet att miljöledningssystem ska kunna användas över hela världen och av många olika typer av organisationer.

Konsekvensen blir dock att ett miljöcertifikat inte garanterar ett bra miljöarbete. Ett nätverk med viktiga aktörer har det senaste året formerats för att förbättra användningen av miljöledningssystemen. Det kan ses som ett tecken på att kritiken mot systemen tas på allvar och ger förhoppningar om förbättringar. Emellertid är det också en viktig insikt att om marknaden ändras så att det blir mer lönsamt att vara miljöanpassad, så kommer fler och fler företag att tillvarata de möjligheter som redan finns med miljöledningssystemen. Genom att justera standarderna och deras tillämpning kan man nå viktiga förbättringar, men genomslagskraf-ten beror till stor del på om miljöanpassning krävs och är lönsamt.

Det är rimligt att se det som en positiv signal att ett företag är miljöcertifierat. Men för att försäkra sig om att det också jobbar seriöst bör mer detaljerade frågor ställas. Det gäller till exempel när leverantörer ska väljas. Många företag kräver i dag att leverantörerna ska vara just miljöcertifierade. Men ensamt garanterar detta krav inte en miljömässigt bra leverantör. Frågor om miljöcertifiering bör kompletteras med frågor om vilka miljöaspekter som är viktigast och om hur prestanda utvecklats för dessa.

Miljöledningssystem är ett verktyg vars effekter beror på hur det används. När vi anlitar en snickare nöjer vi oss inte med att han har en hammare, utan kräver att han kan använda den också!

Jonas Ammenberg
Teknologie doktor
Linköpings universitet

Miljöaktuellt, redaktionen

Dela artikeln:


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.