Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Mindre krockar mellan vindkraft och radar

Publicerad: 27 november 2008, 12:07

Vindkraft till havs stör försvarsmaktens signalspaning. Men problemen går att lösa.


Vindkraftverk kan störa signalspaningsutrustning, bland annat genom att de reflekterar, förvränger och döljer signaler. Resultatet har blivit en motsättning mellan vindkraftsetableringar och försvarsmaktens intressen.

Men det kommer att bli lättare att acceptera etableringar i framtiden, meddelar Energimyndigheten. Projektet ”Flygprov radar” som startade i december 2006 har haft som mål att undersöka och minska radarkonflikter med havsbaserad vindkraft.

”Resultatet är glädjande. Konflikten mellan att bygga ut den havsbaserade vindkraften och försvarets behov av tillförlitlig radarspaning för att hävda den territoriella integriteten blir allt mindre”, kommenterar Energimyndighetens generaldirektör Tomas Kåberger.

Till problemen med vindkraft och radar till havs hör att radarsignaler ofta infaller vinkelrätt mot vindkraftverken. Resultatet är att signalerna reflekteras och att det uppstår en radioskugga bakom vindkraftverket. En annan effekt är att vindkraftverkens vingar kan ge falska utslag på radar.

För att lära sig mer om effekterna har bland annat praktiska prov med flyg och radar vid vindkraftparken Yttre Stengrund i Kalmarsund genomförts. Proven ska ha gett ny kunskap om hur vindkraftverk påverkar radarbilden. Även kunskapen om relationen till de störningar som förekommer generellt vid radarspaning över vattenytor ska ha förbättrats. Saab Aerotech och FOI har bidragit med kompetens vid teoretiska studier och simuleringar.

En av slutsatserna är att det är bättre att bygga stora vindkraftparker på stort avstånd från land än mindre kustnära parker. En annan slutsats är att resultaten från det planeringsverktyg som används, WRAP Obsman, är missvisande eftersom att störningarna inte beskrivs tillräckligt flexibelt. Enligt Energimyndigheten ska försvarsmakten ges förslag på åtgärder vid konflikt mellan radar och vindkraftverk, exempelvis nylokalisering eller omplacering av enskilda kraftverk. Det kan även vara aktuellt med masthöjning eller komplettering med ny radar i land eller i anslutning till vindkraftparken.

För vindkraft på land genomfördes ett liknande projekt mellan 1995 och 2003 vid namn ”Samverkansgrupp Vindkraft”.

Jonnie Wistrand

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev