torsdag30 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Nagoya: Nattmangling gav historiskt miljöavtal

Publicerad: 11 november 2010, 11:11

Det stora miljömötet i Nagoya slutade i succé. Natten mellan fredag och lördag kom länderna överens om ett starkt avtal för att bromsa utarmningen av ekosystemen. Det återuppväcker den positiva andan från mötet i Rio de Janeiro för arton år sedan och ger även skjuts till de dödförklarade klimatförhandlingarna.


Representanter från 193 länder kom natten mellan fredag och lördag överens om en handlingsplan för att rädda hotade arter och ekosystem. Det är en stor framgång mot bakgrund av att länderna misslyckats med att hejda utarmningen till 2010 – och en stor framgång för miljöminister Andreas Carlgren.
– Det starka beskedet från Nagoya visar att världssamfundet har tagit sig ur förlamningen efter klimatmötet i Köpenhamn. Nu har vi fått en miljöframgång som vi kämpat för i 18 år, säger miljöminister Andreas Carlgren i ett pressmeddelande.

En stor framgång var framförhandlandet av ett internationellt avtal om tillträde till genetiska resurser (ABS-protokollet). Fattiga länder som är rika på genetiska resurser ska få del av vinsterna som genereras. Samtidigt får företag och forskare bättre tillträde till resurserna som gör att nya mediciner och andra produkter kan utvecklas.
– Tidigare diskuterades mest offentliga pengaflöden. Nu finns en bättre förståelse för behovet av prioriteringar, att lokala behov ska styra insatserna och att näringslivet måste bidra aktivt för att värna biologisk mångfald. Alla har ett gemensamt ansvar och intresse för att skydda ekosystemen, säger Andreas Carlgren.

Det nya Nagoya-avtalet innehåller mål för naturskydd uttryckt som procent värdefull landareal och havsområde till år 2020. EU kämpade för att skydda 20 procent av landarealen och 15 av havsarealen – men fick till slut kompromissa. Slutresultatet som alla länder accepterade blev 17 respektive 10 procent.

Ordföranden i Conservation International, Russ Mittermeier, var mycket nöjd med resultatet.
– Det här mötet måste betraktas som en succé. Vi lyckades lösa knäckfrågorna och förhandlade fram en handlingsplan i 20 punkter för att skydda biodiversiteten under de närmaste 20 åren. Länderna lyckades se bortom sina egna intressen och agera som ett globalt samfund, säger Russ Mittermeier.

Det gällde även Julia Marton-Lefévre, ordförande i Internationella naturvårdsorganisationen (IUCN).
– Historia har skapats i Nagoya. Med ett banbrytande avtal som sätter upp ramarna för det framtida livet på jorden. Här i Japan har länderna förstått att det är slut med tiden då vi betraktade naturen som en förbrukningsvara och dess tjänster som kostnadsfria – det är dags att värdera och bevara naturen.

Achim Steiner, ordförande i FN:s miljödirektorat (UNEP) ville fira resultatet.
– Det här är en dag att fira. Vad vi ser är en rad nya och innovativa reaktioner på den alarmerande utarmningen av ekosystem och biologisk mångfald. Och en dag att fira med tanke på flera möjligheter att försörja sig genom att leverera uthållig utveckling.

Nästa partsmöte
hålls i Indien om två år och då ska länderna presentera vilka åtgärder de kommer att jobba med för att uppnå målen år 2020. Det kan vara att stoppa avskogning och överfiskning, att fasa ut miljöskadliga subventioner och att synliggöra värdet av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i de nationella räkenskaperna

Enligt Naturskyddsföreningen har Sverige drivit en bra linje i Nagoya. Under tiden fram till nästa möte 2012 finns möjligheter för den svenska regeringen att frigöra resurser till det globala arbetet och höja de nationella målen för skydd av naturen. Det är enligt dem tid att att omsätta avtalet i praktiken.
– Nu är det viktigt att Sverige följer upp överenskommelserna och verkligen tillför nya resurser för att restaurera ekosystem i Syd. Vi hoppas regeringen samtidigt tar ett snabbt initiativ till att utveckla räkenskaper som sätter ekonomiskt värde på naturen i Sverige, höjer de nationella målen och stärker resurserna för arbetet med biologisk mångfald på hemmaplan, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen

Erik Klefbom

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev