söndag4 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Nasdaq lanserar global guide för hållbarhetsredovisning

Publicerad: 15 maj 2019, 10:26

Foto: Marc van der Chijs/ Flickr

Nasdaq lanserar en global guide för ESG-rapportering. Guiden riktar sig till alla Nasdaq-noterade bolag i världen och bygger på den guide som Nasdaq Nordic lanserade till nordiska företag redan år 2017.


JR


Den amerikanska börsen Nasdaq lanserar i dag en guide som ska hjälpa de noterade bolagen att redovisa sitt hållbarhetsarbete. Guiden riktar sig till alla Nasdaq-noterade bolag världen över, inklusive USA. Det är första gången en amerikansk börs går ut med ett liknande dokument till amerikanska företag.

Den globala rapporteringsguiden bygger på den guide för ESG-rapportering som Nasdaq Nordic lanserade för nordiska och baltiska företag år 2017. En rad uppdateringar har dock gjorts, till exempel har perspektiv på Task Force on Climate-related Disclosures rekommendationer och FN:s globala hållbarhetsmål lyfts in.
– Världen står inför flera stora hållbarhetsutmaningar där jag är övertygad om att näringslivet och kapitalmarknaden kan och bör spela en viktig roll. Allt fler bolag bör själva inse värdet i hållbarhetsarbete och ESG-rapportering, dels för att investerare och omvärlden kräver det men också eftersom det är ett sätt att skapa en mer effektiv, långsiktigt konkurrenskraftig och lönsam affär, säger Nasdac Nordics vd Lauri Rosendahl till Aktuell Hållbarhet.

Lauri Rosendahl, vd på Nasdaq Nordic.

Lauri Rosendahl konstaterar att de stora företagen i Norden i dag ligger i framkant när det kommer till hållbarhetsrapportering. Han menar att utmaningen här främst är att få fler små och medelstora företag att redovisa.
– Jag är övertygad om att det här är något som marknaden tillsammans måste försöka lösa. Från börsens sida försöker vi uppmuntra så många bolag som möjligt att rapportera, bland annat genom att ge ut den här guiden men även genom att facilitetera en dialog mellan bolag och investerare på andra sätt, exempelvis via vår ESG-dataportal, säger han.

Lauri Rosendahl tycker att det är naturligt att uppmuntra bolag att redovisa hållbarhetsarbetet då börser är transparenta plattformar med stora krav på bolagens öppenhet. Han vill dock understryka att guiden inte på något sätt är obligatorisk för Nasdaqs noterade bolag. Guiden ska snarast ses som en vägledning och en uppmuntran till bolagen.

Samtidigt konstaterar Lauri Rosendahl att pressen på företag att redovisa sin hållbarhetsprestanda ständigt ökar, både från stora och små investerare. Något han ser som positivt.
– Jag är övertygad om att vi en dag kommer leva i en värld där bolag som inte agerar hållbart har svårt att få in tillväxtkapital, och det gäller att bolagen inser detta innan det blir kritiskt viktigt.

Just nu pågår ett intensivt arbete i EU att ta fram en så kallad taxonomi av företags verksamheter. Målet är att taxonomin ska avgöra vilka åtgärder som ett företag genomför som är hållbara, och vilka åtgärder som inte är hållbara. Syftet är att underlätta för investerare att uppskatta om en potentiell investering kan ses som hållbar eller inte. Lauri Rosendahl ser positivt på EU:s arbete.
– Det är självklart positivt med tydligare referenser som kan hjälpa marknaden, och för oss som börsoperatör skulle det även bli lättare att skapa tydligare ESG-relaterade produkter och tjänster som marknaden förstår sig på.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev