måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Naturvårdsverket: Trafikverket motverkar klimatmålen

Publicerad: 26 februari 2016, 12:20

Foto: Wikimedia Commons, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/S%C3%B6dert%C3%A4ljev%C3%A4gen,_2014-08-15.jpg

Infrastrukturplaneringen motverkar Sveriges klimatmål. Kritiken kommer från Naturvårdsverket och även Trafikverket instämmer i att det krävs omfattande åtgärder för att nå målen.

Ämnen i artikeln:

NaturvårdsverketTrafikverketTransportstyrelsen

Artikeln publicerades i omvärldsbevakningen Miljöaktuellt Idag den 26 februari.

Trafikverket utgår från en utveckling av transportsektorns utsläpp som går emot Sveriges klimatmål. Det menar Naturvårdsverket som yttrat sig över Trafikverkets remiss på inriktningsunderlag för planeringen av transportinfrastruktur mellan 2018 och 2029. Naturvårdsverket tycker att myndigheten ska ta hänsyn till klimatmålen i större utsträckning. Myndigheten pekar på 1,5-gradersmålet i Parisavtalet och Miljömålsberedningens färska förslag om långsiktigt klimatmål med nollnettoutsläpp till 2045.

Igår släppte Trafikverket även sitt omdiskuterade klimatunderlag som funnits med i förslaget till infrastrukturplanering för 2018-2029. Här bekräftas delvis Naturvårdsverkets bild. I underlaget står det att det krävs nya och mer kraftfulla åtgärder och styrmedel om transportsektorn ska nå de uppsatta klimatmålen. Det är enligt myndigheten tydligt att det inte kommer att räcka med effektivare fordon eller ökad andel förnybar energi och elektrifiering av vägtransporter. Det släppta klimatunderlaget är ett fristående och fördjupat underlag som analyserar en av tre inriktningar som Trafikverket tittat närmare på. Scenariot handlar om kraftiga styrmedel för att minska klimatutsläppen.

– Det är viktigt att påminna om att underlaget sträcker sig 35 år fram i tiden och hur teknik utvecklats till dess är i delar givetvis bara antaganden. Tittar vi lika många år tillbaka i tiden fanns till exempel inte internet. Underlaget är alltså ingen plan, utan just ett kunskapsunderlag. Det innebär inte någon förändring av det budskap som Trafikverket har redovisat för regeringen i Inriktningsunderlaget, säger Stefan Engdahl, planeringsdirektör på Trafikverket, i ett uttalande.

Att utmaningarna med att sänka utsläppen från transporter är stora blev också påtagligt då Transportstyrelsen och Trafikverket under fredagen gick ut med en gemensam lägesbild. Budskapet: den ökade trafiken äter upp en del av den utsläppsminskning som sker till följd av utsläppssnålare fordon och en högre andel biodrivmedel.
– Antalet registrerade fordon i Sverige ökar för varje år. Trafiken i landet har ökat med 23 procent sedan 1990 samtidigt som utsläppen av koldioxid idag är 10 procent lägre jämfört med 1990 års nivå. Vi ser en föryngringsprocess av den svenska fordonsparken där de nya personbilarna är betydligt mer bränslesnåla än de som skrotas bort. Det är positivt men det räcker inte, säger Anders Larsson, direktör vid fordonsregistrerings- och ärendestödsavdelningen på Transportstyrelsen, i ett uttalande.

Martina Frisk

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev