måndag20 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Nobelstiftelsen om Divest Nobels kritiska luciatåg: Vi värderar investeringars effekt på klimat och hållbarhet

Publicerad: 7 december 2017, 08:53

Den 10 november kommer organisationen Divest Nobel att arrangera ett Lucia-tåg i protest mot Nobelstiftelsens placeringar i fossila bränslen.

Ämnen i artikeln:

Agenda 2030KlimatavtalKoldioxidFossila BränslenGlobal UppvärmningVäxthuseffektenKlimatförändringarKlimatpolitikOljaVäxthusgaser

Annika Pontikis är kommunikationschef på Nobelstiftelsen. Hon berättar för Aktuell Hållbarhet att stiftelsen redan förra året inledde en dialog med Divest Nobel.
– Vi ställer höga krav på oss själva när det gäller etiska frågor och hållbarhet. Vi är inne i en process där vi ser över våra regelverk och vi har anslutit oss till FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI). Därmed har vi införlivat frågor som rör miljö, samhällsansvar och ägarstyrning i verksamheten. Vi tror dock att dialog med våra förvaltare, som i sin tur påverkar bolagsledningar i en hållbar riktning, har större effekt än strikt exkludering av fossila bränslen.

För ni dialog med utpekade fossilbolag?
 – Mer generellt, när det gäller ESG-frågor tror vi egentligen att störst påverkan vore möjlig om vi själva ägde aktier direkt i företag. Men Nobelstiftelsen är en liten aktör och förvaltningens begränsade omfattning gör att vi i praktiken är hänvisade till placeringar i fonder. I aktivt förvaltande fonder försöker vi i första hand att påverka genom att föra en dialog direkt med förvaltarna angående deras innehav. I indexfonder har vi istället inriktat oss på att få förvaltarna att ta bort bolag vars omsättning exempelvis till stor del kommer från förbränningskol eller kraftgenerering.

Hur ser ni på framtida investeringar?
När det gäller nya förvaltaruppdrag gör vi en värdering av hur förvaltaren förhåller sig till olika investeringars effekt på klimat och hållbarhet. Inte minst är vi intresserade av hur utsläpp av koldioxid påverkas av de aktuella aktörerna. Om vi finner att förvaltarna har låga eller inga ambitioner när det gäller klimatpåverkan och hållbarhet görs ingen investering. I befintliga uppdrag förs en dialog med avsikt att påverka förvaltaren i samma inriktning.

Tidigare i höst gick Nobelstiftelsen ut med att man inte längre ska investera i kärnvapenbolag. Enligt Divest Nobel fattade ni det beslutet sedan Fredspriset gått till antikärnvapenkampanjen ICAN. Varför skedde inte samma sak med de fossila investeringarna efter att Fredspriset gick till Al Gore och IPCC 2007?
Nobelstiftelsen har sedan länge beslutat att vi inte bör äga bolag, direkt eller indirekt, som har en verksamhet kopplad till kontroversiella vapen eller på annat sätt bryter mot internationella konventioner. Under första halvåret 2017 lade Nobelstiftelsen fast en mer utförlig policy kring hållbarhetsfrågor och etik. När det gäller kärnvapen och internationella normer säger vår policy ”att vi inte ska göra några nya investeringar i aktie- eller räntefonder som har ägande i bolag kopplade till produktion av kärnvapen eller bolag som bryter mot internationella normer.” Några nya investeringar i fonder med ägande i kärnvapenrelaterade bolag har heller inte gjorts och befintliga investeringar som bryter mot policyn ska avslutas inom 12 månader, d.v.s. i mars 2018. Den striktare policyn kring kärnvapen har därmed ingen koppling till att ICAN mottar Nobels Fredspris.

Divest Nobels Luciatåg kommer att gå från Sergels Torg mot stadshuset kl. 15.00 den 10 december.

Lina Rosengren

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev