Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Nu börjar arbetet med nya upphandlingsmyndigheten

Publicerad: 30 december 2014, 05:01

Regeringen har nu inlett det praktiska arbetet med den nya upphandlingsmyndigheten, som öppnar den 1 september. Kriterier för miljömässigt och socialt hållbara inköp spelar en viktig roll.

Ämnen i artikeln:

Miljöstyrningsrådet

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet för upphandlingsstöd. Enligt utredningsdirektiven ska myndigheten få namnet Upphandlingsmyndigheten. I uppdraget ingår att bemanna myndigheten och att föreslå hur regeringen ska formulera myndighetens uppdrag.

Upphandlingsmyndigheten ska slå upp sina portar den 1 september 2015.
Det har varit snabba vändningar i hur utformningen av stödet för hållbar upphandling ska utformas. 2014 fördes olika typer av upphandlingsstöd över från Vinnova, Kammarkollegiet och Miljöstyrningsrådet till Konkurrensverket som nu är ansvarig myndighet för det statliga upphandlingsstödet.

När regeringen nu drar igång arbetet med Upphandlingsmyndigheten hänvisar den till både Upphandlingsstödsutredningen och Anders Wijkmans Upphandlingsutredning, som båda pekat på behovet av en egen myndighet.

En annan anledning till beslutet är att Konkurrensverket också är  tillsynsmyndighet i vissa upphandlingsfrågor och den rollen kan enligt regeringen göra att upphandlingsstödet inte blir lika tydligt som om det ligger i en separat myndighet.

”Genom att en fristående myndighet bildas ökar förutsättningarna att arbeta med upphandling utifrån ett strategiskt perspektiv. Rätt använd kan upphandling utgöra ett effektivt instrument för att åstadkomma flera positiva effekter i samhället, inklusive främja en ökad tillväxt och sysselsättning samt en hållbar utveckling med hänsyn till miljömässiga, sociala och etiska aspekter”, skriver regeringen som också lyfter fram att en särskild myndighet blir mer synlig för målgrupperna.

Upphandlingsmyndigheten ska bland annat ”utveckla och förvalta kriterier som beaktar miljöhänsyn i offentliga upphandlingar”. Enligt direktiven ska den också jobba vidare med att ta fram kriterier för ett socialt hållbart samhälle.

Här hittar du kommittédirektivet i sin helhet.

Martina Frisk

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev