måndag20 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Nu kommer den genmodifierade fisken

Publicerad: 25 augusti 2009, 10:19

Men forskare manar till försiktighet. Genmodifierad fisk som rymmer kan konkurrea ut de naturliga bestånden.

Ämnen i artikeln:

GmoEuFiskeForskning

JR

Jon Röhne

jon.rohne@aktuellhallbarhet.se


Forskare har lyckats skapa fiskar som växer snabbare, är mer resistenta mot sjukdomar och som klarar kyla bättre – allt genom att förse fiskarna med så kallade transgener. Transgentekniken bygger på att man förser fiskarna med gener från andra organismer – bland annat från människor.

De genmodifierade fiskarna skulle kunna revolutionera den kommersiella fiskodlingen och på så sätt avlasta världens hårt pressade fiskbestånd. Frågan är förstås vilka risker hanteringen utgör? Vad händer till exempel om de genmodifierade fiskarna rymmer?

Dessa
frågor har forskare vid Göteborgs universitet försökt besvara i en studie som genomförts på uppdrag av EU. Idag presenterars resultaten där man konstaterar att den genmodifierade fisken bör behandlas med stor försiktighet.
– Genmodifierad fisk bör tillsvidare odlas i slutna system på land, säger Fredrik Sundström som är doktor vid zoologiska institutionen på Göteborgs universitet.

Enligt Fredrik Sundström kan de transgena fiskarna medföra risker och oönskade effekter på den naturliga miljön. Bland annat skulle fiskarna kunna visa sig vara tåligare mot miljögifter och i så fall ackumulera gifter som i slutändan hamnar hos konsumenterna. En annan risk är att de tillväxthormoner som används skulle kunna överföras till människor.

I de
studier som genomförts har man också simulerat rymningar av transgena fiskar i laboratoriemiljö. Här har man kunnat se att de transgena fiskarna påverkar den naturliga miljön betydligt mer än odlad vild fisk som rymmer. Bland annat har de genmodifierade fiskarna varit bättre på att överleva då det råder brist på föda.
– Det beror troligen på att den genmodifierade fisken har starkare konkurrensförmåga och är bättre på att konvertera föda, säger Fredrik Sundström.

Fredrik Sundström
menar att genmodifierad fisk, om den etablerade sig i naturliga bestånd, skulle kunna konkurrera ut den naturliga fisken. Han efterfrågar en internationell samsyn i den här frågan innan kommersiell odling skulle kunna komma på tal. Han säger också att försiktighetsprincipen här måste tillämpas.

Än så länge har inget land tillåtit kommersiell odling av transgen fisk, men flera ansökningar har kommit in till myndigheter både i USA och i EU.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev