lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Ny biträdande stadsbyggnadsdirektör ska driva på socialt hållbarhetsarbete

Publicerad: 21 augusti 2017, 09:11

Efter tio år som planchef blir Birgitta Lööf biträdande stadsbyggnadsdirektör i Göteborg. Social hållbarhet i staden blir en av hennes största utmaningar.


Vad kommer din nya roll att innebära?
– Den innebär att jag jobbar direkt under Agneta Hammer, vår stadsbyggnadsdirektör. Jag kommer att jobba med kvalitetsfrågor både internt och utåtriktat och kommunikativt. Jag kommer att jobba en hel del med näringslivet och ha fokus på hur vi kan samarbeta och utnyttja de olika kompetenser som finns på ett bra sätt.

Social hållbarhet är något ni kommer ägna er en del åt kan du berätta mer?
– Vi har ett väldigt fokus på att åtgärda bostadsbristen. Då är det viktigt att man ser långsiktigt på det så att man inte missar olika hållbarhetsfrågor. Göteborg jobbar sedan flera år med social hållbarhet inom ”Jämlikt Göteborg” för att minska skillnaderna vad gäller hälsa, utbildning och andra områden. På stadsbyggnadskontoret har vi ansvar för det som vi kallar för Fokusområde 4 som handlar om att skapa hälsofrämjande och hållbara livsmiljöer och det kommer vi att jobba vidare med.

Som hamnstad kommer Göteborg att behöva hantera större flöden av vatten i framtiden, hur ska ni göra det?
– Det är ett ganska omfattande område. Det handlar både om höjda havsvattennivåer och större nederbörd så vattnet kommer från alla håll. I alla våra detaljplaner så måste vi titta på marknivåer och lägsta golvhöjd i husen och att samhällsviktiga funktioner klarar förhöjda vattennivåer i framtiden. Det behövs skydd vid älvkanterna och på lång sikt kommer det krävas fler åtgärder.

Vilken är den största utmaningen du ser framöver?
– Planeringsmässigt är den sociala hållbarheten det svåraste. Men alla hållbarhetsfrågor är ju komplexa och det är ju inte så att kommunens stadsbyggnadskontor ensamt kan rå på de här problemen. Det krävs att olika aktörer i samhället samarbetar.

Lina Rosengren

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev