Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Ny metod: Så kan kadmiumhalten i jorden mätas

Publicerad: 14 mars 2012, 09:05

Giftigt kadmium sprids på flera olika sätt till våra livsmedel. Nu har SLU tagit fram en ny metod för att identifiera gårdar som ligger i områden med förhöjd kadmiumrisk.


Jon Röhne

jon.rohne@aktuellhallbarhet.se


Kadmiumhalten i jorden påverkas av gödsling och nedfall. Men kadmiumhalten avgörs också av en rad andra faktorer, till exempel vilken berggrund jorden ligger på. Bland annat innehåller alunskiffer mycket kadmium.

Nu har två SLU-forskare – Jan Eriksson och Mats Söderström – tagit fram en ny metod för att både på regional nivå och på enskilda gårder kunna bedöma riskerna för förhöjda kadmiumhalter. Det rapporterar ATL Lantbrukets Affärstidning.

Metoden bygger på att man kombinerar data om jordarter, berggrund och mätningar från flygburen gammastrålning. På så sätt får man fram en regional riskmodell, utifrån den kan man sedan identifiera enskilda gårdar som ligger i riskområden.

Genom att använda resultaten från mätningarna kan lantbrukare titta i detalj på hur jorden ser ut och därefter välja lämpliga grödor.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev