Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Ny tjänst hjälper stadsbor att undvika farliga luftutsläpp

Publicerad: 3 oktober 2019, 12:24

Foto: John Wigham/ Wikimedia Commons

Flera städer i Sverige uppmäter nivåer av luftföroreningar som är farliga för människors hälsa. Nu kommer en ny tjänst som ska hjälpa cyklister och andra trafikanter att undvika de gator som uppmäter hälsofarliga nivåer av partiklar i luften.


TP


En vuxen person tar ungefär 20 000 andetag per dygn med 10 000 liter luft som passerar lungorna. Under senare tid har det kommit flera studier som visar på ett samband mellan kvaliteten på den luft vi andas och den fysiska och psykiska hälsan. En rapport från det amerikanska forskningsinstitutet MIT visar att det finns ett samband mellan luftkvalitet, lycka och välmående. Men det leder också till fysiska hälsoeffekter här i Sverige.
– 7 600 personer dör i förtid i Sverige varje år på grund av dålig luftkvalitet, säger Daniel Nilsson, luftkvalitets- och miljöexpert på Ramboll, till Aktuell Hållbarhet.

I en internationell jämförelse har Sverige relativt bra luftkvalitet. Men trots att Sveriges luftkvalitet har blivit bättre sedan 1990-talet finns det många platser där gränsvärdena för det svenska miljömålet om god luft överskrids. Minst 33 svenska städer har för höga värden av så kallade farliga luftpartiklar. Det visar en ny rapport från Ramboll, som visar att det inte bara är i storstäderna som det har uppmätts för höga värden av luftburna partiklar. Problemen sträcker sig även till mindre städer som Sundsvall och Visby.

Daniel Nilsson, luftkvalitets- och miljöexpert på Ramboll.

Det finns även en så kallad miljökvalitetsnorm som är lagstadgad inom hela EU. Miljökvalitetsmålet frisk luft beslutades av riksdagen för ungefär 20 år sedan och är tuffare än den lagstadgade normen.
– Det är vad riksdagen i det fallet har definierat som frisk luft, sån luft som alla i Sverige borde ha rätt till. Det man också kan konstatera är att människors hälsa påverkas negativt även om man klarar miljökvalitetsnormen men ligger över värdena för miljökvalitetsmålet, säger Daniel Nilsson.

På senare år har värdena till och med ökad på vissa håll, framför allt av så kallade PM10-partiklar som främst kommer från vägtransporter.
– Den största delen kommer från vägtransporter, framför allt av luftpartiklar, men sen har du förstås andra källor som industri och energiförsörjning med värmeverk samt fartygstrafik i hamnen. Det intressanta när man pratar transporter och partiklar är att det framför allt är partiklar från slitage av bromsar, däck och vägbanan. Att bara elektrifiera fordonsflottan tar inte bort problemet med partiklarna, säger Daniel Nilsson.

Han menar att det därför behövs investeringar i bättre kollektivtrafik för att minska bilberoendet i städerna. Dessutom behövs det satsningar på att underlätta för folk att transportera sig med cykel, gång eller andra färdsätt.

En del av de som redan idag cyklar eller går till jobbet eller skolan utsätts emellertid för hälsofarliga luftpartiklar. Skadan kan minimeras genom att välja en färdrutt längs vägar med mindre nivåer av luftpartiklar. Ramboll har därför lanserat en tjänst, Happy Commuter, som möjliggör för cyklister och gångare att välja en resväg som är mindre utsatt för luftutsläpp. Daniel Nilsson påpekar att tjänsten egentligen berör alla som vistas i stadsmiljö eftersom även bilister och andra trafikanter utsätts för partiklar.
– Den tar fram två till tre olika färdrutter och sen räknar den fram ett index för respektive väg, och förordar den väg som har lägst nivåer av luftföroreningar. Tanken är att tjänsten ska underlätta för människor att göra lätta val, säger Daniel Nilsson.

Indexet är framräknat med hjälp av regionala luftkvalitetsdata och det är framtaget av Europeiska miljömyndigheten. Indexet går från 0 till 100, och nivåer över 60 betyder att luftkvaliteten är dålig eller väldigt dålig.
– Det finns platser i Sverige som ligger väldigt nära stora vägar där indexet lokalt hamnar på väldigt dålig luftkvalitet, säger Daniel Nilsson.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev