söndag4 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

”Nya bolagsregler ger färre klimatinvesteringar”

Publicerad: 7 september 2018, 05:59

HÅLLBART NÄRINGSLIV Snart införs nya skatteregler som försvårar för företag att investera i miljö- och klimatteknik, skriver Pia Berglund, vice-vd Svensk Sjöfart, som saknar företagens roll i valspurten.


I de sista brinnande dagarna innan valet diskuteras miljö- och klimatpolitik vilket är mycket välkommet och är något vi i Svensk Sjöfart tycker är viktigt. Dock saknar vi ett viktigt inslag i diskussionen. Svensk Sjöfart har många medlemmar som bedriver trafik över världshaven. Våra medlemmar leder utvecklingen inom miljö- och klimatområdet och har de senaste åren levererat innovativa, nya tekniska lösningar såsom metanol- och gasdrift, eldrift och till och med segel för framdrivning. Detta har mestadels skett tack vare privata investeringar i ny teknik trots att företagen vid investeringstillfället inte vetat om tekniken kommer att fungera, men med hopp om att åtgärderna ska leda mot bättre klimat, miljö och hälsa och stärkt konkurrenskraft för hela samhället – något som ofta är fallet. Exempelvis visar en rapport från institutet IVL att ett rederis investering i ny teknik och bränsle ger samhällsvinster om minst 20 miljoner kronor per år – bara för ett enda fartyg.

Vi följer med intresse den viktiga klimatdebatt som nu pågår inför valet på söndag. Svensk Sjöfart och dess medlemmar delar helt de övergripande målen som ställs upp av en enig riksdag. Däremot saknar vi ett mycket viktigt inslag i debatten och det är företagens roll. De flesta partier pratar om principen att förorenare betalar, vilket är en självklarhet för oss seriösa företag, men få talar om de modiga företag som ligger långt före de regelkrav som ställs. Vi anser att den kanske viktigaste klimatåtgärden är att arbeta med morötter och stimulera företag för att få dem att ställa om särskilt inom energi- och transportområdet.

Den 1 januari 2019 införs nya bolagsskatterregler som försvårar för kapitalintensiva företag att investera i revolutionerande miljö- och klimatteknik på fartyg men också i exempelvis vindkraft. Bolagsskattereformen som antagits av en enig riksdag medger viss sänkning av bolagsskatten, vilket i sig är bra, men eftersom reformen är självfinansierad betalas denna sänkning genom en försämring av ränteavdrag och vinstförlustöverföring. Enkelt förklarat har det blivit dyrare att investera i exempelvis vindkraft i Sverige men billigare att ta ut pengarna i form av utdelning. Man gynnar alltså inte de som önskar investera för framtiden, utan istället enbart de som vill plocka ut vinst. Detta driver utvecklingen i fel riktning och ger färre klimatinvesteringar. I ett modigt samhälle belönas även de mest nytänkanden och djärva innovationerna.

Politiska partier som vill ha verklig omställning måste ta ett större grepp om klimatfrågan utöver de mer vardagsnära subventioner såsom laddstolar och cykelpremie som föreslås idag. Ge företagen förutsättningar att pröva ny teknik genom att ge avdragsrätt för dessa satsningar; satsningar som är modiga, nytänkande och som på riktigt skulle leda till klimatomställning. Politikers jobb är att ge företagen förutsättningar att själva vara innovativa. Så bygger vi Sverige grönt och starkt.

Pia Berglund, vice-vd Svensk Sjöfart

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev