Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Nya frågetecken kring avstängd Ringhalsreaktor

Publicerad: 6 oktober 2015, 04:48

Vattenfall menar dock att återstarten fortsatt planeras till den 4 november.


Kärnkraftsreaktorn Ringhals 2 stötte på problem i samband med fjolårets översyn. Majoritetsägaren Vattenfall skriver på sin hemsida att det då uppmättes ett ökat läckage av kalkhaltigt vatten från reaktorinneslutningens bottenplåt.

”För att kunna lokalisera och reparera skadan frilades plåten, som är täckt av ett tjockt lager betong. Samtidigt gjordes även allmänna kontroller av plåtens status. Vid inspektionen upptäcktes förändringar i plåten orsakade av korrosion. Inspektioner och analyser har kommit fram till att korrosionsangreppen finns på den yta av plåten som under byggtiden låg öppen längre tid än övriga delar. Det har varit ett tidskrävande arbete att frilägga hela denna yta. Skadad plåt har reparerats och läckagekontrollerats och därefter har återgjutning av golvet i reaktorinneslutningen gjorts.”

I juli inkom Ringhals AB (RAB) med en ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) om att få ta Ringhals 2 i drift med kvarlämnade korrosionsskador i bottenplåten. Samma månad inleddes 2015 års revision och enligt Vattenfall beräknas Ringhals 2 vara ”tillbaka på nätet 4 november (+/-31 dygn)”.

Men i fredags kom en granskningsrapport från SSM som Miljöaktuellt tagit del av (SSM2015-3346-7). Här konstaterar myndigheten att en anordning i vilken det har uppstått skador får behållas i drift utan att reparations- eller utbytesåtgärder vidtas, men då måste det ha visats att tillräckliga säkerhetsmarginaler finns mot brott samt mot sådana läckage och andra brister som kan påverka säkerheten under den avsedda drifttiden.

Myndigheten sammanfattar sin granskning av Ringhals 2 på följande sätt:

”SSM har granskat de inkomna handlingarna och myndighetens sammanvägda bedömning är att RAB inte har visat att tillräckliga säkerhetsmarginaler finns mot sådana läckage och andra brister som kan påverka säkerheten under den avsedda drifttiden (…) .”

Vad detta innebär är i dagsläget oklart. Carina Netterlind, pressekreterare på Vattenfall, skriver i ett mejl till Miljöaktuellt:

”Återstarten för R2 är inte förändrad, utan planeras till den 4 november. Ringhals arbetar vidare enligt liggande plan. Angående rapporten från SSM kommer Ringhals att gå igenom den för att se vilka kompletteringar och ytterligare analyser som behövs.”

Anders Hellberg

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev