Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Nya riktlinjer ska stoppa företagens skönmålning

Publicerad: 21 mars 2006, 06:14

Trenden är tydlig – allt fler storföretag integrerar information om hållbar utveckling i den tryckta årsredovisningen. Nu kommer nya riktlinjer för företagens hållbarhetsredovisning från det ledande internationella organet GRI, Global Reporting Initiative. Ett av syftena: att stoppa skönmålningen av företags verksamhet.


Revisionsbyråbranschens internationella organ IFAC presenterade nyligen sin syn på hur företagen ska redovisa de sociala och miljömässiga aspekterna på verksamheten. Dagens Miljö ställde några frågor till Lars-Olle Larsson som är internationell expert på hållbarhetsredovisning och specialistrevisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Vilken betydelse kommer GRI:s nya riktlinjer att få?
– Jag är övertygad om att börsnoterade bolag kommer att försöka följa de nya riktlinjerna från GRI. De nya riktlinjerna har på ett tydligt sätt påverkats av den finansiella marknadens krav på väsentlig extra-finansiell information.

Går utvecklingen inte ganska sakta på det här området?
– Tvärtom! De första riktlinjerna från GRI kom 2000 och sex år senare används de av nästan 800 företag och organisationer. Vi ser en tydlig trend i att de ledande företagen försöker integrera hållbarhetsinformationen i den tryckta årsredovisningen och parallellt med revisionsberättelsen också publicerar en granskningsberättelse för hållbarhetsredovisningen. Den här utvecklingen går fort nu.

Kan man verkligen lita på att storföretagen inte skönmålar, efter alla etiska och redovisningsmässiga skandaler?
– Det kan man förstås inte! Genom den oberoende granskningen skiljer vi dock reklambroschyrerna från redovisningarna. GRI har tagit tydlig ställning för att företagen bör använda oberoende, extern granskning av hållbarhetsredovisningen.

Skulle GRI-riktlinjerna haft någon betydelse för Skandiaaffären eller för ABB:s asbestproblem?
– GRI är riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Skandia brast uppenbart i sin internkontroll. Det är naturligtvis en annan sak. Jag vågar ändå påstå att företag som utgår från GRI och har system för internkontroll som redovisas transparent bättre minimerar sina risker än de företag som inte gör detta.
– När det gäller ABB så köpte man ju på sig ett problem. En bättre genomgång av den extra-finansiella riskexponeringen hade möjligen kunnat identifiera asbestproblematiken.

Blir hållbarhetsredovisningen lika genomarbetad som finansiell redovisning nu?
– Nej, om vi vill tillmäta hållbarhetsredovisning samma betydelse som finansiell redovisning krävs ännu mer arbete med redovisningsprinciperna och kriterierna. Inom hållbarhetsgruppen i den internationella revisorsorganisationen IFAC har vi tagit fram ett dokument som analyserar GRI:s nya riktlinjer ur ett revisionsperspektiv.

Nu är det uppåt på börserna och bonusarna växer. Blir det inte sämre med intresset för hållbarhetsredovisning då?
– Inte alls! Den motsatta situationen att börsvärdena rasar och bolagen tvingas till än hårdare kostnadsreduktion är ett mycket sämre klimat för utveckling av dessa frågor.

Du har själv skrivit flera böcker som innehåller det mesta man behöver veta. Hur har intresset för och reaktionerna på den senaste varit?
– Jag är mycket nöjd med mottagandet också av ”Corporate Governance och Hållbar Affärsutveckling” som utgavs i höstas på Ekerlids Förlag. Det var t ex extra roligt då P-O Eriksson (styrelseledamot i ett flertal börsbolag och ordförande i revisionskommittén i AB Volvo, red anm) intresserade sig så för bokens innehåll att vi träffades över en lunch för att diskutera frågorna. Det är ingen tvekan om att frågorna om bolagens värdegrund, transparens och extra-finansiella redovisning är kopplade till bolagets styrning och internkontroll och därför är viktiga för varje bolagsstyrelse och ledning.

Vilka företag tycker du personligen är bäst på hållbarhetsredovisning?
– Inom tävlingen European Sustainability Reporting Awards, ESRA, vaskar revisionsbyråbranschen årligen fram de bästa redovisningarna i Europa. I fjol vann Co-operative Financial Services, CFS, och året dessförinnan Novo Nordisk. Jag tycker att det är få företag som kommit lika långt som Novo Nordisk och Novo Zymes.
– I år har SAS nominerats som Sveriges kandidat. Prisceremonin kombineras i år med en konferens som genomförs i EU:s regi i Bryssel den 3 april. Det är redan mer än tvåhundra anmälda till detta arrangemang.
– I den statliga bolagssfären arrangerades redovisningstävlingen Genomlyst för andra året i fjol. Mitt uppdrag i den juryn är att bedöma de statliga bolagens hållbarhetsredovisning. I den sfären tycker jag att Vattenfall förtjänar en guldstjärna för sin ambition i detta redovisningsområde.

Okej, men vilka tycker du borde skärpa sig?
– Generellt ligger svenska bolag dessvärre efter i en global jämförelse men bör relativt snabbt kunna komma ifatt. Skärpa sig tycker jag att alla bolag och organisationer ska göra som lägger ut framtagningen av redovisningen på sin reklambyrå och därmed inte förstår vikten av förankring och kunskap i detta redovisningsområde.
– Betydelsen av att själv driva den interna processen via Code of Conduct, framtagning av indikatorer, etablering av rapporteringssystem och intern kontroll samt revision kan jag inte nog understryka.

Mer om GRI på www.globalreporting.org

Valter Bengtsson

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.